Yağmur Nasıl Oluşur Nasıl Yağar

yagmur

Yağmurun oluşumu, uzun zamandır insanların dikkatini çeken ve en çok merak edilen konulardan biri olmuştur. İnsanlar yağmurun oluşumu hakkında birçok araştırma yapmış, bu uzun araştırmalar sonucunda yağmurun oluşum şekillerini hesaplamış ve nasıl yeryüzüne indiğini bulmuşlardır.

Yağmurlar nasıl oluşur?
Doğanın sürekli oluşturduğu bir su döngüsü vardır. Bu döngü canlı hayatı için çok önemlidir. Yağmurun oluşumu ile bu döngü devam etmiş olur.

Yağmurun nasıl oluştuğunu öğrenmek için insanlar öncelikle bulutları incelemiştir. İlk olarak, su ve su kaynakları aldığı güneş ısısı sonrası buharlaşır. Oluşan su buharı gökyüzüne yükselerek yoğunlaşma aşamasına gelir. Bu aşamadan sonra ise su damlacıkları ortaya çıkar. Bu su damlacıklarının birleşmesiyle yağmurlar meydana gelir ve yeryüzüne düşmeye başlar. Böylelikle yağmur oluşmuş olur.

Su damlacıkları yağmura nasıl dönüşür?

Su damlacıkları, yoğuşma olayıyla birlikte yağmur haline dönebiliyor. Ama bunların içinde de iki farklı yol bulunuyor. Bunlardan birincisi, çarpışma. Su damlacıkları rüzgarın etkisiyle, havada birbiriyle çarpışırlar ve böylelikle yağmurlar meydana gelir. İkinci durum ise, kristalleşme. Soğuk havalarda donan su damlacıkları küçük kristallere dönüşerek yeryüzüne inerler. Bu kristaller aşağı katmanlara indikçe daha sıcak havaya uğradıkları için çözünerek su damlacıklarına ve yağmura dönüşmüş olurlar.

Yağmurun yağış türleri nasıl anlaşılır?

Yağmur doğa için en gerekli durumlardan birisidir. Yağmurun yağış türleri arasında pek çok çeşit görmek mümkündür. Ancak yağış türleri bulutların durumuna bakılarak anlaşılmakta olup, her mevsimde ve iklimde görülmez

Yağmurun çeşitleri nelerdir?
Yamaç Yağışları:
Bu yağmur türü genelde dağlık bölgelerde görülür. Özellikle ülkemizde Kuzey Anadolu gibi bölgelerde bu yağmur şeklini görmek mümkün olacaktır. Denize paralel olan dağ kıyılarında oluşan bu yağmur çeşitleri, Toros Dağlarında da sık sık görülür. Bu yağışın oluşum şekli diğer yağmur oluşumlarına benzer. Gökyüzünde bulunan su buharları burada yoğunlaşarak katı bir biçimde yeryüzüne iner. Bu yağmurların özelliği arasında yarı katı yarı sıvı olma durumu vardır.

Yükselim Yağışları:
Ülkemizde sık sık görülen bir yağış türüdür. Yükselim yağışları denilen bu yağmur çeşidi, konveksiyon yağış tipi adıyla da bilinmektedir. Bu yağış türleri her mevsimde sık sık görülmekle birlikte bazı mevsimlerde daha çok oluşmaktadır. Özellikle bahar aylarında bu yağışları görmek mümkündür. Ülkemizde, yükselim yağışları denilen bu yağmur tipi daha çok Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde görülür. Buradaki oluşum, kuzeyden gelen hava akımı ile gerçekleşir. Özellikle kuzey bölgelerinden gelen su buharları İç Anadolu ve Ege Bölgelerinde yükselerek su damlacıklarına dönüşür. Daha sonra yeryüzüne yağmur olarak düşerler.

Share:

Author: co.admin