Hava Sıcaklığı Nasıl Ölçülür

hava1

Uygun biçimde havalandırılan ve termometrenin Güneş ışınım dan yapılardan ya da çevredeki nesnelerden korunduğu özel barınaklarda ölçülür. Her gün en düşük ve en yüksek sıcaklıklar kaydedilir; bir termograf yardımıyla, bu sıcaklıkların saati ve gün boyunca oluşan sıcaklık değişimleri öğrenilir. Her günün ortalama sıcaklığı, gerek her üç saatte bir alman bu parametrenin değerlerinin aritmetik ortalamasıyla, gerekse günün en yüksek ve en düşük değerlerinin ortalaması alınarak hesaplanır. Her iki sonuç arasında, Celsius derecesinin onda biri kadarlık çok küçük bir fark olur.

Belli bir dönemin (ay, mevsim) oldukça uzun bir zaman aralığında (30 yıl) ölçülen ortalama sıcaklığı normal olarak adlandırılır.Termometreden de sıcaklık ölçülür ve verdiği bilgiler yardımıyla havanın nem durumu hesaplanır. Tarım alandaki gereksinimler için, sıcaklık ölçümü toprağa çok yakın bir noktada ya da toprakta yapılır. Toprak yakınındaki sıcaklık ölçümü,ortam sıcaklığı öğrenmek istenen bitki örtüsünün çok yakınma yatay olarak yerleştirilen bir termometre yardımıyla sağlanır. Bu durumda ölçüm, çevredeki bütün ışınımlar ve Güneş’in doğrudan gelen ışınımlarının etkisinde kalır; bu ölçüm, yalnızca seçilen yerin özel koşullarının tanınması açısından değer taşır. Kar yüzeyinin incelenmesi için gereken sıcaklık ölçümünde de aynı yöntemden yararlanılır.

Toprak sıcaklığı, az ya da çok derin çukurlara yerleştirilen termometreler yardımıyla gerçekleştirilir. Topraktaki günlük ve yıllık sıcaklık değişimleri, derinlikle birlikte hızla azalırken, en düşük ve en yüksek değerlerin oluşumundaki gecikmeler de derinlikle birlikte artar. 1 m derinlikten sonra günlük sıcaklık değişimi uygulamada sıfırdır; 25 ya da 30 m’de sıcaklık sabittir. Bu derinliğin ötesinde yaklaşık her 33 m’de 1°C artar.

Share:

Author: co.admin