Hava İstasyonu

hava4

Otomatik meteoroloji istasyonları; meteorolojik parametrelerdeki değişimlere duyarlı ve bu değişimlerin miktarını ölçen sensörlerden oluşmaktadır.

Ayrıca, bu sensörlerin ürettiği mühendislik birimlerini (volt, amper, frekans gibi) meteorolojik bilgilere ve birimlere dönüştürmek için gerekli hesaplamaları ve çevirmeleri yapan ana işlem ünitesi, bu bilgilerin çeşitli yerlerde görüntülenmesini sağlayan görüntüleme üniteleri ile üretilen bilgi ve meteorolojik kodların ilgili merkezlere iletilmesini sağlayan haberleşme üniteleri de otomatik istasyon bünyesinde yer almaktadır.

Otomatik istasyonlar, ölçülen ve hesaplanan çeşitli meteorolojik parametrelerin belirli formatlarda meteorolojik mesajlara dönüştürülmesi işlemini yaptıkları gibi, yine bu bilgilerin belirli formatlarda saklanması, grafiklere dönüştürülmesi ve yazıcılarda kaydedilmesi işlerini de yaparlar. Böylece, herhangi bir bilgi kaybı olmaksızın, meteorolojik parametrelerin sürekli olarak ve en doğru şekilde elde edilmesi sağlanmış olur.

Otomatik gözlem istasyonları aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır:

Sensörler ve sensör ara yüzleri
Veri toplama ünitesi
Merkezi kontrol ve işlem ünitesi
Görüntüleme ünitesi
İletişim ara yüzleri
Güç kaynakları
Otomatik Gözlem Sisteminin Avantajları
Gözlemlere bir standart getirir
Parametrelerin gündüz ve gece sürekli ölçülebilir
Daha fazla doğruluk
Daha fazla güvenirlik
Meteorolojik verilerin görüntülenmesi
Data arşivine lokal ve uzaktan erişme
Çevre şartlarından etkilenmeme

Kaynak : mgm

Share:

Author: co.admin