Asit yağmuru neden olur

Asit yağmuru veya asit birikmesi, ıslak veya kuru formlarda atmosferden toprağa düşen sülfürik veya nitrik asit gibi asitik bileşenlerle herhangi bir yağış formunu içeren geniş bir terimdir.

Buna yağmur, kar, sis, dolu ve hatta asitli toz dahildir.

Asit yağmuru,  Sülfür dioksit (SO2 ) ve nitrojen oksit’in (NO) Atmosfere yayılarak rüzgar ve hava akımları ile atmosferde taşınımı. SO 2 ve NO sülfürik ve nitrik asitler  su, oksijen ve diğer kimyasal maddeler ile reaksiyona girer.
Bunlar daha sonra yere düşmeden önce su ve diğer malzemelerle karıştırılır.

Kükürt ve nitrojen  doğal yollarla (volkanlar olduğu gibi), fosil yakıtların yanması ile de gelir.
Atmosferdeki başlıca Sülfür SO 2 ve NO X kaynakları şunlardır:

Elektrik üretmek için fosil yakıtların yakılması. Sülfür Oksit’in’ üçte ikisi  ve Nitrojen Oksit’in dörtte biri  atmosfere elektrik jeneratörlerinden gelir.

Taşıtlar ve ağır ekipman.

İmalat, petrol rafinerileri ve diğer endüstriler.

Rüzgarlar SO 2 ve NO  değerlerini uzun mesafelere ve sınırların ötesine taşıyabilir.
Bu nedenle Asit yağmurları sadece bu kaynaklara yakın yerlerde yaşayanlar için değil, herkes için sorun teşkil etmektedir.

Asit Biriktirme Formları
Islak biriktirme

Islak birikme en çok asit yağmuru olarak düşündüğümüz şeydir . Atmosferde oluşan sülfürik ve nitrik asitler yağmur, kar, sis veya dolu ile karışarak zemine düşer.

Kuru biriktirme

Asidik parçacıklar ve gazlar, kuru birikim olarak yani nem olmadığında atmosferden de  birike bilirler .
Asitli parçacıklar ve gazlar yüzeylere (su kütleleri, bitki örtüsü, binalar) hızlı bir şekilde birikebilir ya da insan sağlığına zarar verebilecek daha büyük parçacıklar oluşturmak için atmosferik taşıma sırasında reaksiyona girebilir.

Biriken asitler bir sonraki yağmurda bir yüzeyden derine sızarak yer altı sularına karışarak,  böceklere ve balıklara ve diğer bitkilere ve vahşi hayvanlara zarar verebilir.

Atmosferde, kuru birikim ile toprağa biriken asitlik miktarı, bir bölgenin aldığı yağış miktarına bağlıdır.
Örneğin çöl alanlarında, kuru ve ıslak birikintilerin oranı, her yıl birkaç santim yağmur alan bir alandan daha yüksektir.

Asit Yağmuru Ölçümü

Asitlik ve alkalilik,

7.0 değeri nötr olan bir pH ölçeği kullanılarak ölçülür.
Bir maddenin pH’ı (7’den az) ne kadar düşükse o kadar asidiktir; Bir maddenin pH değeri (7’den büyük) ne kadar yüksekse, o kadar alkalidir.
Normal yağmur yaklaşık pH 5.6’dır; .
Asit yağmuru genellikle 4.2 ila 4.4 arasında bir pH’a sahiptir.

Share:

Author: trhava