Nem Nasıl Ölçülür Nem Ölçer Nedir ?

Nem ölçümü üretim şartlarını iyileştirmede, yüksek su buharı ve yoğuşma ile oluşacak problemlerin önüne geçilmesinde önemli rol oynamaktadır. Nem havada taşınan su buharı miktarına denmektedir. Kendi içerisinde Mutlak ve Bağıl nem olarak 2 gruba ayrılırlar. Mutlak nem uygulamaları daha çok çevre analizleri ve kişisel maruziyet ölçümlerinde önem teşkil ederken, Bağıl nem Endüstriyel uygulamalarda ölçülen nem değerleri olarak adlandırılır.

Sensör yapısı olarak bağıl nem uygulamalarında 2 farklı tip kullanılmaktadır. Kapasitif ve Psikometrik adı verilen bu ölçüm prensiblerinde bağıl nem değerleri hassas bir şekilde analiz edilmektedir.Bu değerler ortam şartlarındaki ölçümleri kapsadığı gibi ,zorlu şartlar altındaki uygulamalarda da kullanılabilmektedir.

higrometre nem ölçer

Nem ölçüm uygulamaları çok geniş bir yelpazede yel almaktadır. Bunlar arasında Tarım, Isıtma-Soğutma (iklimlendirme), Endüstriyel alanlarda, Üretim tesisleri, Depolama alanları ve taşıma araçlarındaki koşulları değerlendirmede, Nem konusunda hassas ürün ve cihazları korumak için nem kontrolünün yapılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Author: trhava