Yağmur ve Kar Nasıl Oluşur

kar

Su, dünyadaki yaşam için temel bir gerekliliktir. Çeşitli şekillerde bulunan kokusuz ve tatsız bir moleküldür. Bu formlar arasında sıvı, katı ve gaz bulunur. Sıvı su, içtiğimiz su ve okyanuslarda bulunan sudur. Katı su, buz, dolu ve karı oluşturan sudur. Suyun gaz fazı su buharı olarak bilinir ve görünmezdir. Nem terimi havada ne kadar su buharı bulunduğunu ifade eder.

Su, Dünya yüzeyinin yaklaşık% 75’ini kaplar ve çoğu okyanuslarda bulunur. Dünyayı kaplayan çok sayıda su kütlesi, suyun bol miktarda mevcut olduğunu gösteriyor. Gerçekte, Dünya’nın sınırlı bir su kaynağı vardır ve sahip olduğumuz su, su döngüsü yoluyla defalarca geri dönüştürülür. Hidrolojik döngü olarak da bilinen su döngüsü, atmosfer, yeraltı suyu, yüzey suyu, toprak ve bitkiler arasında sonsuz bir su değişimidir. Su döngüsü dört aşamadan oluşur: buharlaşma, yoğunlaşma, çökeltme ve toplama.

buharlaşma

Buharlaşma, suyun sıvı fazdan gaz veya buhar fazına dönüştürülmesidir. Su döngüsünde buharlaşma, su su kütlelerinden veya zeminden üstteki atmosfere geçtiğinde gerçekleşir. Buharlaşmanın gerçekleşmesi için ısıya ihtiyaç vardır. Bu ısı enerjisi, su moleküllerini bir arada tutan bağları koparır. Güneş radyasyonu, buharlaşma için birincil enerji kaynağıdır.

Buharlaşma, suyun bitkilerden ve ağaçlardan terlemesini içerir. Terleme, topraktan ve bitkilerden ve ağaçlardan su buharını havaya bırakır. Bitkilerden terleme, nem köklerden yapraklara kadar taşındığında meydana gelir. Yapraklardaki küçük gözeneklerde nem buhara dönüşür ve atmosfere salınır. Terleme hızı, bitkinin türü, topraktaki nemin mevcudiyeti, sıcaklık, nem, hava ve rüzgar hareketinden etkilenir.

yoğunlaşma

Yoğuşma, havadaki su buharı sıcaklıktaki düşüş nedeniyle soğuduğunda ve sıvı su damlacıklarına dönüştüğünde meydana gelen şeydir. Bu süreç buharlaşmanın tam tersidir.

Yoğuşmadan oluşan su damlacıkları çok küçükse atmosferde kalacaktır. Atmosferde asılı duran milyonlarca su damlası bir araya gelerek bulutlar ve yer seviyesinde sis oluşturur. Bulutlar sonunda ağırlaşır ve suyun yere dönmesi için bir araç olan yağış üretir.

Yağış

Gezegendeki tatlı suyun çoğu yağış yoluyla çökelir. Yağış, yoğunlaşmış su buharıdır, atmosferdeki milyonlarca su damlacıkları bulutlardan Dünya’ya geri döner. Yağışların çoğu yağmur şeklinde meydana gelir. Diğer biçimler arasında kar, dolu, sulu kar ve sis bulunur. Soğuk hava, su damlacıklarını buz kristallerine dondurduğunda kar oluşur. Su buharı kristal üzerinde giderek daha fazla toplandıkça, ağırlaşır ve sonunda gökten düşer. Buz kristali düştüğünde, biraz erimesine neden olan daha sıcak havayla temas edebilir. Bu erime, birçok buz kristalinin daha büyük pullar halinde birbirine bağlanmasına neden olur. Bu kabarık bir kar tanesi yaratır.

Toplamak

Toplama, yağış şeklinde düşen suyun toprağa depolanması sürecidir. Bu depolama su kütlelerinde (okyanuslar, nehirler, göller), yer altındaki akiferlerde ve kar ve buzullarda meydana gelir. Sızma terimi, yerdeki suyun toprağa batma sürecini tanımlar. Bu su yer altına hareket eder ve kayalar ile toprak arasından geçer. Yeraltında hareket eden suyun bir kısmı bitki ve ağaç kökleri tarafından ıslatılırken, bir kısmı suya doymuş bir seviyeye gelene kadar aşağıya doğru hareket etmeye devam edecektir. Buna akifer denir. Bu katmanın üst kısmına su tablası denir. Bir akifer, kara yüzeyine taşacak kadar su ile dolarsa bir kaynak oluşur.

Dünya yüzeyine girmeyen su, manzara üzerinden en yakın dere, akarsu veya nehre geçecektir. Bu suya yüzey akışı denir. Yüzey akışı, zemin suya doyduğunda meydana gelir ve daha fazlasını emmez. Bu fazla su akarsulara, sonra daha büyük nehirlere ve sonunda okyanuslara akacak.

Share:

Author: trhava