Hava durumu cephesi nedir?

cephe

Dünyadaki havanın farklı özellikleri vardır. Örneğin, kuzeyden gelen hava genellikle daha soğuktur ve bunun güneyden gelen daha sıcak hava ile buluştuğu yerde genellikle keskin bir sınır vardır (sıcaklıkta kademeli bir artıştan ziyade). Büyük bir kıtadan geldiyse havanın genellikle kuru olduğu veya bir okyanusa rastladıysa çok fazla nem tuttuğu gibi ek bir komplikasyon da vardır.

Hava cepheleri, genellikle zıt özelliklere sahip olan iki farklı hava kütlesi arasındaki sınırı işaretler. Örneğin, bir hava kütlesi soğuk ve kuru olabilir ve diğer hava kütlesi nispeten sıcak ve nemli olabilir. Bu farklılıklar, cephe olarak bilinen bir bölgede bir reaksiyon (genellikle bir yağmur şeridi) oluşturur.

Bir hava cephesi, iki hava kütlesi arasındaki sınırdır. Sıcak havanın bir tarafı, ‘düşmanını’, diğer tarafı ise soğuk havayı temsil ettiği savaştaki ön cephe gibi düşünülebilir.

Bir cephe boyunca, sıcak hava daha soğuk hava ile temas ettiğinden sıcaklıkta büyük farklılıklar olabilir. Sıcaklıktaki fark, bir cephenin ‘gücünü’ gösterebilir. Örneğin, çok soğuk hava sıcak tropikal hava ile temas ederse, ön taraf ‘güçlü’ veya ‘yoğun’ olabilir. Bununla birlikte, iki hava kütlesi arasında çok az sıcaklık farkı varsa, ön kısım ‘zayıf’ olabilir.

Soğuk cepheler
Soğuk bir cephe, bir hava haritasında üçgenlerle bir çizgi olarak simgelenmiştir. Üçgenler buz sarkıtları olarak düşünülebilir. Soğuk cepheler genellikle mavi renktedir.

Soğuk bir cephenin varlığı, soğuk havanın ilerlediği ve daha sıcak havanın altına itildiği anlamına gelir. Bunun nedeni, soğuk havanın sıcak havadan ‘daha ağır’ veya daha yoğun olmasıdır. Soğuk hava, yüzeydeki sıcak havanın yerini alıyor. ‘Buz sarkıtlarının’ uçları, soğuk havanın hareket yönünü gösterir.

Sıcak cepheler
Sıcak bir cephe, bir hava haritasında yarım daire şeklinde bir çizgi olarak simgelenmiştir. Yarım daireler, yarım güneşler olarak düşünülebilir. Sıcak cepheler genellikle kırmızı renktedir.

Sıcak bir cephenin varlığı, sıcak havanın ilerleyip soğuk hava üzerinde yükseldiği anlamına gelir. Bunun nedeni, sıcak havanın soğuk havadan ‘daha hafif’ veya daha az yoğun olmasıdır. Yüzeydeki soğuk havanın yerini sıcak hava alıyor. ‘Güneşlerin’ kenarları, sıcak havanın hareket yönünü gösterir.

Share:

Author: trhava