Çorlu Hava Durumu Tahmini

edkar

Çorlu hava durumu tahmini yapılacağı zaman Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uygulamış oldukları subjektif ve objektif yöntemlerden faydalanılabilir. Hava tahmini yapmak; gözlemler, analizler ve tahmin olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Hava tahmini yapılacağı zaman tek bir kaynaktan yararlanılması doğru değildir. Sitemizde yer alan bilgiler, hem yerden hem de havadan yapılan incelemeler sonucunda tahminler oluşturularak açıklanır. Hava durumu, gözlemlerle başlar analizlerle desteklenir ve tahmin olarak son halini alır. Gözlemler çoğunlukla, radyo ve baz istasyonları ile hava gözlem balonlarının kullanımı sonucunda oluşan verilerdir. Bu verilerin daha önceden elde edilen verilerle kıyas edilmesiyle analiz gerçekleştirilir. Analizler yapıldıktan sonra tahmini hava durumu ortaya çıkmaktadır. Bu aşamalarda genellikle bilgi ve deneyim ön plana çıkan unsurdur. Hava tahminleri büyük oranda doğru sonucu vermektedir. Yapılan tahminlerde yanılma payı her zaman vardır.

Hava Durumu Tahmini Yapmak Neden Önemlidir?

Çorlu hava durumu tahmini yapılması orada yaşayan halk için önem taşımaktadır. Hava durumu tahmini herkes için önem taşıyan bir durumdur ve çok eski yıllardan beri yapılmaktadır. Hava durumu tahmini yapmak, oluşabilecek olumsuz hava koşullarına karşı halkı önceden uyararak can ve mal güvenliği sağlama noktasında oldukça önemlidir. Sel ve taşma felaketlerine karşı, hava durumu bilgileri paylaşılarak önceden uyarı verilir ve tedbir alınması sağlanır. Güncel verilere ulaşmak ve hava durumu hakkında en doğru bilgileri elde etmek için sitemiz bilgileri düzenli olarak güncellemektedir.

İklim ve hava durumu birbirlerinden farklı iki konudur. İkisi arasındaki en önemli fark, zaman ve konusu olan bölge olmaktadır. Hava durumu genellikle çok kısa ve mikro alanları kapsarken, iklim oldukça geniş bir bölgeyi yani makro klima bölgeyi kapsamaktadır. Ayrıca iklim, uzun bir sürede yaşanan hava durumlarının bir ortalaması şeklinde bulunmaktadır. İklim kesin, hava olayları ise tahminidir. Yani iklim, hava olaylarını kapsayan daha geniş bir konudur. Çorlu hava durumu tahmini yapılacağı zaman bulunulan iklim ve şehrin konumunun göz önüne alınması gerekmektedir. Hava tahminleri yapan sitemiz üzerinden güncel hava durumları kolaylıkla takip edilebilmektedir. Hava durumu tahminlerimiz günlük, haftalık ve aylık olarak yayınlanarak tüm ilgilenenlere sunulmaktadır.

Çorlu hava durumu tahmine buradan ulaşabilirsiniz

Share:

Author: trhava