Asit yağmuru oluşumunun nedenleri?

saganak kırklareli

Dünyada asit yağmurlarının oluşmasının ana nedenleri doğal kaynaklar ve insan faaliyetleridir. Doğal kaynak nedenleri, volkanlardan kaynaklanan emisyonlar ve karada, sulak alanlarda ve okyanuslarda meydana gelen biyolojik süreçlerdir ve atmosfere asit üreten gazlar katar.; ve Asidik birikintilerin etkileri, dünyanın uzak bölgelerinde binlerce yıllık buzul buzunda tespit edildi. İnsanların faaliyetleri kömür yakmak, elektrik üretmek, yemek pişirmek ve araçlarını çalıştırmak için elektrik santrallerinde Petrol ve doğal gaz kullanmak iken kükürt oksidi, karbon oksitleri, nitrojen oksitleri, artık hidrokarbonlar ve partikül maddeleri açığa çıkarmak çevreye. Bu emisyonlar, atmosferdeki su buharı ve yağmur suyuyla karışarak okyanusa, göle ve karaya asit yağmuru olarak geri dönen zayıf sülfürik ve nitrik asit çözeltileri üretir.

Share:

Author: trhava