Kutup girdabının etkileri

kutup

Hem Kuzey hem de Güney Yarımkürelerde atmosferik kutup girdapları vardır – Ekvator’dan en uzak enlemlerde batıdan doğuya dönen soğuk hava bölgeleri. Dünyanın yoğun nüfuslu kara kütleleri çoğunlukla Kuzey Yarımküre’de bulunduğundan, bu yarımkürenin kutupsal girdabı, insan faaliyetleri üzerinde daha büyük bir hava etkisine sahiptir.

Kuzey Yarımküre kutupsal girdap için dönme ekseni kabaca Kuzey Kutbu’nda yer almaktadır ve Kuzey Yarıküre kutup girdabı, güneydeki bölgelere göre hem daha soğuk hava hem de daha düşük atmosferik basınç içerir. Kutup girdabının daha soğuk havasını daha sıcak havadan güneye ayıran kutupsal jet akımı, batıdan doğuya doğru esen oldukça dar bir rüzgar şerididir.

Kuzey Yarımküre kutup girdabı oldukça eşit dairesel bir şekil sergileyebilse de, güneye doğru uzanan soğuk hava olukları ve kuzeye doğru uzanan sıcak hava sırtlarıyla daha sık düzensiz bir şekle sahiptir. Bu çukurların ve sırtların konumları, jet akımının konumu gibi zamanla değişir. Fırtınalar, genellikle soğuk oluklar yaklaşırken ve belirli bir bölgeyi terk ederken jet akışı boyunca oluşur. Soğuk bir kutup çukurunun yaklaşımı bazen bir Arktik salgını olarak adlandırılır.

Share:

Author: co.admin