William Ferrel Kimdir?

William Ferrel

Amerikalı meteorolog William Ferrel 1817 de doğdu ve 1891’de öldü. Ferrel hücresine onun adı verildi. Bu hücre, atmosferdeki Kutup hücresi ile Hadley hücresi arasında bulunur. Bununla birlikte, bazıları atmosferdeki dolaşımın bölgesel haritaların gösterdiğinden çok daha karmaşık olduğu için Ferrel hücresinin aslında var olmadığını savunuyor. Ferrel hücresini gösteren basitleştirilmiş versiyon, bu nedenle, bir şekilde yanlıştır.

Ferrel , orta enlemlerde atmosferik dolaşımı ayrıntılı olarak açıklayan teoriler geliştirmek için çalıştı Coriolis etkisi ile yükselirken ve dönerken sıcak havanın özelliklerine ve nasıl davrandığına odaklandı.

Ferrel’in üzerinde çalıştığı meteoroloji teorisi aslen Hadley tarafından yaratılmıştı, ancak Hadley, Ferrel’in farkında olduğu belirli ve önemli bir mekanizmayı gözden kaçırmıştı. Merkezkaç kuvvetinin yaratıldığını göstermek için Dünya’nın hareketini atmosferin hareketiyle ilişkilendirdi . Bu nedenle atmosfer bir denge durumunu koruyamaz çünkü hareket ya artıyor ya da azalıyor Bu atmosferin Dünya yüzeyine göre hangi yöne hareket ettiğine bağlıdır.

Hadley hatalı bir şekilde doğrusal momentumun korunumu olduğu sonucuna varmıştı. Ancak Ferrel durumun böyle olmadığını gösterdi. Bunun yerine, dikkate alınması gereken açısal momentumdur. Bunu yapmak için, sadece havanın hareketini değil havanın Dünya’ya göre hareketini de incelemek gerekir. İkisi arasındaki etkileşime bakmadan resmin tamamı görülmez.

Share:

Author: trhava