Toz Fırtınası Nedir?

toz

Bol miktarda gevşek kuru toprağın bulunduğu kurak veya yarı kurak bir bölgede yaşıyorsanız, fırtınalara alışmış olabilirsiniz. Geri kalanı için, yerelleştirilmiş bir olay olarak basitçe göz ardı edebileceğimiz bir fenomen değil.

Toz fırtınaları, binlerce mil uzaktaki bölgeleri etkileyebilir. Aslında, okyanusları geçebilir ve diğer kıtalardaki ülkeleri etkileyebilir. Afrika’daki Sahra çölünden gelen toz, Güney Amerika’daki Amazon’a ve hatta Birleşik Krallık’ın bazı bölgelerine kadar ulaşabilir.

Toz fırtınalarını çoğunlukla insanlar ve çevre üzerindeki olumsuz etkileriyle ilişkilendiriyoruz. Bununla birlikte, daha sonraki bir bölümde öğreneceğiniz gibi, bazı bölgelerde bazı beklenmedik olumlu etkileri de vardır.

Bu makale bir toz fırtınasının ne olduğunu, nasıl oluştuğunu ve etkilerinin neler olduğunu inceleyecektir. Ayrıca bu fenomenin ne sıklıkla meydana geldiğine de kısaca bir göz atacağız.

Toz Fırtınası Nedir?

Kurak ve yarı kurak bölgelerde, ince gevşek kir ve kumdan oluşan büyük bölümlerin güçlü rüzgarlar tarafından toplanıp atmosfere üflendiği bir toz fırtınası meydana gelir.

Kum fırtınası olarak da adlandırılan bu meteorolojik oluşum, kilometrelerce uzayabilen ve binlerce fit yüksekliğe ulaşabilen bir toz duvarı oluşturur. Kuvvetli rüzgarlar, bu işlem sırasında büyük miktarlarda tozu veya kumu yüzlerce veya binlerce kilometre boyunca taşıyabilir ve yer değiştirebilir.

Birçoğu toz ve kum fırtınalarını aynı fenomen olarak görse de, toz parçacıkları daha küçük ve daha hafiftir, bu da onların atmosfere daha yükseğe kaldırılmasına ve daha uzun mesafeler kat etmesine izin verir.

Toz Fırtınasına Ne Sebep Olur?
Bir toz fırtınasının oluşması için doğru koşulların sağlanması gerekir. Bu koşullar, tercihen nispeten geniş düz bir alana yayılmış çok gevşek kir veya kum parçalarını içerir. Hayati unsur, süreci başlatmak ve sürdürmek için güçlü bir rüzgârdır.

Bir toz fırtınasından sorumlu olan rüzgarlar normalde bir fırtına veya güçlü bir basınç gradyanından kaynaklanır. (Güçlü bir basınç gradyanı, havanın kısa bir mesafede yüksek basınçlı bir alandan alçak bir bölgeye geçerek kuvvetli bir rüzgarla sonuçlanmasıyla oluşur.)

Toz Fırtınasının Sebepleri
Rüzgar yerin üzerinde estiğinde, toprak parçalarını gevşetir ve toplar, bu da onların sürünmeye ve hızlanmaya başlamasına ve hatta kısa bir süre havada kalmasına izin verir .

Bu, tuzlama adı verilen bir sürece yol açar (ki burada kir, yere düşmeden önce havaya toplanır.) Bir toprak parçası her yere çarptığında, daha küçük parçalara ayrılır.

Toz parçacıkları yeterince küçük olduğunda, havada asılı kalır. Süreç, milyarlarca toz parçacığının rüzgar tarafından toplandığı ve harekete geçirildiği geniş bir alanda gerçekleşir . Bu süreç, toz fırtınası olarak bildiğimiz kalın toz duvarını oluşturur.

Bir toz fırtınasının oluşması sırasında herhangi bir zamanda, bu fırtına sistemini oluşturmak için toz parçacıklarının havada süzülmesi, tuzlanması ve süspansiyonu aynı anda gerçekleşir.

İnsan faaliyetleri ayrıca toz fırtınalarının oluşmasına katkıda bulunur. Ormansızlaşma, giderek artan geniş toprak alanlarını kurumaya maruz bırakıyor. Yarı kurak bölgelerde büyük ölçekli mahsul yetiştiriciliği, mahsul ekilmediğinde de binlerce hektarlık kuru toprağı açığa çıkarıyor.

Toz Fırtınasının Etkileri
Toz fırtınalarının birçok yaygın sonucu vardır. İyi belgelenmiş tepkilerin çoğu da iyi bilinmektedir, ancak bir veya iki beklenmedik faydası da vardır. Bir toz fırtınasının en önemli etkilerinden bazıları şunlardır:

1) Yapısal Ve Bitki Hasarı
Farklı boyutlardaki güçlü rüzgar ve toz parçacıklarının birleşimi evler, binalar ve yapılarda ciddi hasara neden olabilir. Toz ve kum, bir şehrin veya kasabanın büyük kısımlarını, özellikle caddeler, motorlu taşıtlar ve daha küçük yapılar gibi alçak alanlarda gömülebilir.

Bazı toz fırtınaları ağaçları uçuracak ve büyük bitki örtüsünü tamamen ortadan kaldıracak kadar güçlüdür. Ayrıca, geniş alanlarda tam mahsulün yok edilebildiği tarım sektörü üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilir.

2) Çölleşme
iklim değişikliğinin yanı sıra insan faaliyetlerinin de gezegenin büyüyen bir bölümünün çöllere dönüşmesine neden olan süreçtir.

Bu sürecin ironisi, çölleşmenin daha fazla toz fırtınasının oluşmasına izin vermesidir. Buna karşılık, bu fırtınalar, büyük toprak parçalarını komşu bölgelerden kaldırarak çölleşme sürecine daha fazla katkıda bulunur.

3) İnsan ve Hayvan Yaşamına Etkisi
Toz fırtınalarına yakalanan insanlar, görme bozukluğu, yanma boğazları ve nefes almada zorluk gibi kısa vadeli etkiler yaşayabilir. Daha büyük kum parçacıkları ciltte aşınmalara ve tahrişe neden olabilir. Ağır vakalarda, bu etkilerin bazılarının uzun vadeli sonuçları olabilir.

Ciddi sonuçlardan biri de insan solunum sistemine verilen zarar. Toz fırtınaları, mevcut solunum problemleri olan insanları ciddi şekilde etkileyebilir, ancak uzun süreli toza maruz kalmak da yeni ilişkili rahatsızlıkların gelişmesine yol açabilir.

Açıktaki hayvanlar, insanların sahip olduğu korumaya sahip değildir, bu da bu canlıların önemli bir kısmının bir toz fırtınası sırasında yok olduğu anlamına gelir. Toz fırtınalarının sıkça vurduğu bölgelerde çiftlik hayvanlarında önemli bir kayba yol açar. Yaban hayatı maalesef bağışık değildir.

4) Azaltılmış Görünürlük
Yoğun sis ve kar fırtınalarında olduğu gibi , bir toz fırtınası görüş mesafesini önemli ölçüde azaltabilir. Bunun her türlü ulaşım, özellikle karayolu ve hava trafiği üzerinde ciddi bir etkisi vardır.

O kadar şiddetli olabilir ki yollar kapanmaya zorlanabilir ve uçuşlar ertelenebilir veya iptal edilebilir. Uzun vadede, daha büyük ekonomi üzerinde de olumsuz bir etkiye sahiptir.

5) Amazon’un Gübrelenmesi
Bu bölümün başında da belirtildiği gibi, bir toz fırtınasının da olumlu bir etkisi olabilir. Büyük fırtınalar, özellikle üst atmosferde rüzgarlar tarafından taşındığında tozu çok uzak mesafelere taşıyabilir. Hatta Güney Amerika’daki Amazon Yağmur Ormanı’na kadar ulaşabilir.

Amazon’da biriken toz (toprak parçacıkları), toprağın memnuniyetle yenilenmesine ve ayrıca toprağın gübrelenmesine yardımcı olur. Bu süreç, Dünya’nın bu kritik bölümünde bitki ve ağaç büyümesinin sürdürülmesine ve desteklenmesine yardımcı olur.

Toz Fırtınaları Ne Kadar Sürer?
Büyük ve etkileyici olabilirler, ancak toz fırtınaları tahmin ettiğiniz kadar uzun sürmez. Genellikle birkaç dakika ve en fazla bir saat sürer.

Ancak, bölgedeki hava kirliliğine katkıda günler ve haftalar boyunca kent ve beldeye atmosfer kalır yukarı tekmelenir bazı toz. Üst atmosferdeki rüzgârlara yakalanırsa, daha önce gördüğünüz gibi daha uzun mesafelerde de taşınabilir.

Share:

Author: co.admin