Su Döngüsü Nedir? Nasıl Çalışır?

deniz suyu

Su akışı her yerdedir. Rezervuarlardan evlerimizin musluklarına akıyor ve dışarıya düşen yağmur. Nehirlerin ve bulutların içindedir ve okyanus tüm suyun yüzde 90’ından fazlasını içerir.

Suyu nerede bulursanız bulun, ister dağlarda uçsuz bucaksız bir gölde, ister troposferde yüksek bir bulutta olsun, küresel su hareketinin bir parçasıdır.

Katı (buz) , sıvı (su) veya gaz (su buharı) olsun, tüm hallerinde bile , yine de bu birbirine bağlı su hareketinin bir parçasını oluşturur.

Suyun yerel ve küresel ölçekte izlediği tüm hareketler ve her yol, Su Döngüsü olarak bilinen şeyin bir parçasıdır.

Bu makale Su Döngüsünün ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve tüm yaşam için tek bir Dünya için önemini açıklamaya odaklanacaktır.

Su Döngüsü Nedir
Su döngüsü, tek başına çalışıyor gibi görünen veya küresel bir ağın parçası olan birçok hareketli parçaya sahip büyük ve karmaşık bir sistemdir. İşleyişini daha derinlemesine incelemeye başlamadan önce, su döngüsünün tam olarak ne olduğuna dair geniş bir açıklama yapmamız gerekiyor.

Su Döngüsü Nedir?

Su Döngüsü, suyun hem karada, hem denizde hem de atmosferde çeşitli biçimlerdeki dünya üzerindeki hareketi veya yoludur.

Bu, çökeltme, buharlaşma, yoğunlaşma ve terleme gibi ilgili tüm fiziksel süreçleri içerir.

Gördüğünüz gibi, bu çok geniş bir tanım ve onu gerçekten anlamak için, hem yerel hem de küresel ölçekte ilgili daha spesifik süreçlerin bazılarına bakılması gerekecek

Daha spesifik su döngülerinin yaratılmasında yer alan adımlara bakmadan önce, ilk olarak birincil su kaynaklarının (suyun hareketinin nereden kaynaklandığı) net bir resmini oluşturmalıyız .

Su Kaynakları
Sadece döngünün gözlemlendiği mevcut aşamaya bakarak belirli bir suyun döngüsünün tam olarak nerede başladığını tam olarak belirlemek imkansızdır. Bunu daha da zorlaştıran şey, başlangıç ​​veya bitiş noktası olmayan, hiç bitmeyen bir süreç olmasıdır.

Ancak kesin olan şey, tüm süreçlerin ve döngülerin birincil bir su kaynağına ihtiyaç duyduğudur. Başlıca su kaynaklarına ve bunların nereye yerleştirildiklerine bakarak, bazı su döngülerinin nerede ve nasıl harekete geçirildiği konusunda çok daha iyi bir fikir edinilecektir. Dünya okyanusları, dünyadaki tüm suyun yüzde 97’sini içeriyor. Bu tuzlu sudur, bu da onu doğal haliyle tüketime elverişsiz kılar. Ancak bu, onu su döngüsünün bir parçası olmaktan alıkoymaz.

Su, yüzey suyundan buharlaşabilir ve okyanuslar gezegenin tüm yüzeyinin yüzde 71’ini kapladığı için neredeyse sınırsız bir nem kaynağı görevi görür.

Su Döngüsü Nasıl Çalışır?
Bu makalenin önceki bölümlerinde bahsedildiği gibi, bir bütün olarak su döngüsü, suyun daha geniş küresel hareketinde yer alan birçok küçük süreci içeren karmaşık bir mekanizmadır. Bunu açıklamanın en iyi yolu, bu süreçlerden bazılarına ayrı ayrı bakmaktır.

Su döngüsünün nasıl çalıştığına dair nispeten basit bir örnek kullanarak ve yol boyunca her bir kritik süreci vurgulayarak, sürecin bir bütün olarak nasıl çalıştığını net bir şekilde anlayabileceksiniz.

Başlangıç ​​noktası olarak, suyun gaz haline gelmesini sağlayacak ve atmosfer yoluyla transferini sağlayacak bir birincil kaynağa ve mekanizmaya ihtiyacı vardır. Bunu iki süreç mümkün kılar:

Buharlaşma
Terleme
Süblimasyon
Bu süreçlerin her ikisi de temelde aynı şeyi yapar. Suyun gaz haline dönüşmesine ve atmosfere kaçmasına izin verirler. Tek fark, kaynağın su buharına dönüştüğü yer ve bunun içinden geçen işlemdir.

Buharlaşma, sıvı haldeki bir su kütlesinin yüzeyi su buharına dönüştüğünde meydana gelir. Birincil kaynaklar arasında okyanus, barajlar, nehirler, göller ve yüzeyleri atmosfere maruz kalan diğer su kütleleri bulunur.

Sıcaklık artışı ile buharlaşma mümkün olur. Güneş su yüzeyini ısıtırken güneş radyasyonu genellikle birincil ısı kaynağıdır. Isıtılmış sudaki moleküller daha enerjik hale gelir ve su buharı olarak yüzeyden ayrılmasına izin verir.

Terleme
Buharlaşma tek su buharı kaynağı değildir. Yoğunluğa ve bileşime bağlı olarak bitki örtüsü atmosfere önemli miktarda su sağlar. Yapraklarda oluşan nemden su buharının oluştuğu terleme adı verilen bir süreçle oluşur.

Bir bitkinin veya ağacın kökleri yerden su çeker. Nem daha sonra dallar veya gövdeler aracılığıyla yapraklara taşınır. Mikro su damlacıkları, yaprakların alt tarafındaki küçük gözeneklerden geçer. Oradan havaya su buharı olarak kaçar.

Süblimasyon
Süblimasyon, suyun katı halinden ( kar ve buz ) önce sıvıya dönüşmeden doğrudan su buharına dönüştürülmesidir. Bu genellikle yüksek karla kaplı dağ tepelerinde veya rakımdaki diğer bölgelerde olur.

Güneşten gelen ısı da bu işlemden sorumludur, ancak süreç bazen sıfırın altındaki sıcaklıklarda gerçekleştiğinden, rüzgarın büyük bir rolü vardır, çünkü buharlaşan az miktardaki su moleküllerini geride sıvı su bırakmadan taşır.

Atmosfere girdikten sonra, su buharı, ne kadar uzağa ve yüksekliğe gideceğini ve nerede ve hangi biçimde durumunu tekrar sıvı veya katı hale getireceğini belirleyen çeşitli değişkenlere maruz kalır.

Küresel rüzgar hareketi, kelimenin tam anlamıyla dünya çapında su buharı taşıyabilir, ancak bu örnek için, yerel ve hakim rüzgarların sonucu olan bir su döngüsüne odaklanacağız.

Su buharı atmosfere girdiğinde, basınç farkı ve daha hafif buhar parçacıklarının kaldırma özellikleri nedeniyle havada su molekülleri yükselmeye başlar.

Yükseklik kazanmaya devam ederken, su buharı çiğlenme noktasına ulaşana ve yoğuşma meydana gelene kadar sıcaklık düşmeye devam eder .

Ulaşım
Bu özel döngüde, havadaki su buharı kara rüzgarları tarafından kıyıya ve iç kesimlere doğru taşınır. Nemin bu yatay hareketine taşıma denir. Deniz meltemi, okyanustan içeriye esen rüzgar türlerine bir örnektir.

Yağış
Yağış, küçük su damlacıkları veya buz kristalleri büyüyüp birbirine yapıştığında meydana gelir. Belli bir boyuta ulaştıklarında, Dünya’nın yerçekimi ve atmosferdeki rüzgar akışının kaldırma kuvvetini sürdürememesi nedeniyle yere düşerler.

Sıcaklık donma noktasının üzerine çıktığında yağış yağmur damlaları şeklindedir. Sıfırın altındaki sıcaklıklarda, su buharı genellikle doğrudan buz kristallerine (katı su formu) yoğunlaştığından , yağış kar yağışı şeklini alır .

Çoğu zaman, küresel su taşımacılığı bile yerel düzeyde başlar. Okyanustan yağışın meydana geldiği karaya üflenen nispeten basit su buharı döngüsü böyle bir durumdur ve su döngüsünü açıklamak için mükemmel bir örnektir.

Yağışın nerede ve hangi biçimde meydana geldiğine bağlı olarak, su farklı şekillerde tutulur ve depolanır:

Kar çantaları
Yüzey Suyu
Yeraltı suyu
Tüm bu su kaynakları biçimleri, su döngüsünde ve karadaki çeşitli yerlerde tatlı su temininde çok önemli bir rol oynar.

Share:

Author: co.admin