Soğuk Cephe Temelleri

cephe

Soğuk cepheler, daha sıcak bir hava alanının yerini alan bir soğuk hava kütlesinin ön kenarını temsil eder. Soğuk hava, daha sıcak havadan daha yoğun olduğu için, daha sıcak havanın altına sürülür ve onu hızla yükselmeye zorlar. Bu yükselme yoğuşma denilen nemin serbest kalmasına neden olarak soğumasına neden olur. Dikey gelişme gösteren bulutlar üreten bu yoğunlaşmadır. Soğuk cepheler öncelikle düşük basınçlı sistemlerle ilişkilidir. Uzun mesafeler boyunca uzanarak tipik olarak basınç merkezinin güneyinde oluşurlar. Kasırgayı saat yönünün tersine hareketle dolaştırırlar, genellikle doğu-kuzeydoğu yönünde hareket ederler.

Share:

Author: admin