Toprak Erozyonunun Nedenleri

col

Toprak oldukça hassas olabilen bir yapıya sahiptir. Bu hassas yapı, sıkıştırma, basınç ve su ve rüzgar kuvvetleri tarafından onarılamayacak şekilde kolayca zarar görebilir; ormansızlaşma, yetersiz otlatma ve mahsul yetiştirme uygulamaları ile; ve hatta üzerine basılarak veya yağmur yağarak.

Toprak, yağmur damlaları toprağa sızdığında parçalanabilen kum, silt ve kil parçacıklarının bir araya gelmesidir. Yağmur damlaları güç taşır ve yere 20 mil hızla çarpabilir. Parçacıklar parçalandıkça, su daha sonra toprağa sızabilir. Yeterince yağmur varsa, toprak o kadar doygun hale gelir ki, daha fazla su sızamaz. Su, toprağın üzerinden en alçak noktaya kadar akar.

Bu su akışı, toprağı alıp götürebilecek bir güçle oluşur ve üç tür erozyon yaratır: Oluk erozyonu, Oyuk erozyonu ve Levha erozyonu. Ayrıca rüzgar erozyonu, tuzlanma, süspansiyon, yüzey kayması ve toprak erozyonunun son noktası olan çölleşme vardır.

İlk erozyon seviyesi, suyun tabakalar halinde doymuş toprak üzerinden aktığı tabaka erozyonudur. Rill erozyonunda, su taşması bir tabaka halinden oluklar oluşturan bir kanal formuna dönüşür. Daha sonra su, delin altını ve kenarlarını aşındırır.

Oluk erozyonu, toprağın kontrolüne ve tutulmasına izin vermeyecek kadar büyük bir kanal oluşana kadar tepelerin boyutunu arttırır. Suyun kuvveti, bir kanal içinde tutulduğunda artar.

Rüzgar erozyonu ile rüzgarın kuvveti, orta ve ince tanelerin havaya kaldırıldığı ve daha sonra toprağın geri kalanını etkilediklerinde daha fazla bozulmaya neden olduğu bir süreç yaratır. Bu işleme tuzlama denir. Süspansiyon adı verilen bir işlemde, tuzlama işleminden sonra en ince parçacıklar havaya kaldırılır. Bu parçacıklar uzun süre kalır ve uzun mesafeler boyunca seyahat edebilir, bu da esas olarak toprağı en ince parçacıklardan arındırır.

Yüzey kayması, yapısı bozulan toprağın daha büyük parçacıkları tuzlanma ile gevşetildiğinde meydana gelir ve artık yüzey boyunca hareket edebilir.

Çölleşme, genellikle insan ve çevre etkileşimlerini içeren karmaşık bir süreçtir. Bitkilerin yok edildiği ve humus oluşturmak için yeterli çürüyen bitki materyalinin bulunmadığı aşırı otlatma, toprağı inceltirken, toprak hayvan toynaklarıyla o kadar sıkıştırılır ki, tohumlar gebe kalamaz ve kök yapıları oluşturamaz.

Yüzlerce yıl sonra bile görülebilen tekerlek ve ayak izlerinde kanıtlandığı gibi, aşırı insan veya araç trafiği bile toprak yapısını kalıcı olarak bozabilir. Yeraltı yaşam formları, kök oluşumunu ve bitki büyümesini sürdürmek için toprağı yeterince kırılgan tutmak için sıkıştırılmış katmanlar arasında hareket edemez.

Yetersiz ürün rotasyonu ve yönetimi, besin maddelerini topraktan sızdırabilir ve mahsulün bozulmasına neden olabilir. Mahsul başarısızlığından sonra, yağmur ve güneşten açıkta kalan üst toprak kabukları için koşullar olgunlaşır ve yağmur erozyonu ve rüzgar erozyonu için mükemmel koşulları oluşturur. Toprağın aşırı kuruması sonunda kum toplanmasına ve kumulların işgaline yol açar.

Ormansızlaşma, koruyucu ağaç gölgeliklerinin ve toprak bitki örtüsünün yok olmasına yol açarak, toprağın erozyona neden olan kuvvetlere maruz kalmasına neden olur.

Share:

Author: co.admin