Anemometre Nasıl Yapılır

ruzgarolcer

Anemometre, rüzgarın hızını ve yönünü belirlemek için kullanılan bir araçtır. Genellikle havaalanlarında veya hava istasyonlarında kullanılır. Malzemeler bir araya toplandıktan sonra kendiniz bir tane oluşturmak gerçekçi bir şekilde mümkündür.

Bir anemometrenin yapımı beş adet üç onsluk plastik bardak, iki adet plastik pipet, yeni, takılı silgili bir kurşun kalem, tek delikli kağıt delgi, makas, bant, bir itme pimi ve kalıcı bir işaretleyici gerektirir.

Başlamak için, dört bardağın kenarının yaklaşık yarım inç altında bir delik açın. Beşinci kapta, jantın yaklaşık yarım inç altında delinmiş iki delik olacaktır, bu nedenle delikler birbirinin karşısındadır. Delikler arasında yarı yolda ve jantın dörtte biri altında iki delik daha açılacaktır. Bittiğinde birbirinin karşısında iki takım delik olacaktır.

Makas kullanarak, bardağın tabanının ortasına bir delik açın, böylece delik, kalemin geçebileceği kadar geniş olur.

İçinde bir delik olan bardaklardan birini kullanın, pipetin bir ucunu bardağa sokun ve ardından pipetin ucunu bardağın içinde bükün, böylece bir buçuk inç bükülür. Pipetin ucunu bardağın içine bantlayın. Pipetin diğer ucu, beşinci fincandaki karşılıklı iki delikten geçirilir. Bu pipet daha sonra tek delikli bardaklardan bir başkasına yerleştirilecektir. Bardakların açıklıkları zıt yönlere bakmalıdır. Diğer uçla yapıldığı gibi ucu bantlayın. İki bardak şimdi birbirinin karşısında olmalıdır.

Kalan pipetle tek delikli bir bardağın deliğine sokun ve önceki paragrafı tekrarlayın. Bittiğinde her bardağın ağzı önündeki bardağa bakmalıdır. Ve bardaklar yere paralel olmalıdır.

Kalem, silgili tarafı yukarı bakacak şekilde, pipetleri tutan bardağın altından geçirilir. Pimi dikkatlice çubukların içinden geçtikleri yere doğru itin ve kalemin silgisine doğru itin.

Kalıcı işaretleyici ile yan bardaklardan birinin altına büyük bir X çizin.

Anemometre açık alanda kullanıldığında ve kullanıcının önünde tutulduğunda en iyi sonucu verir. Bardaklar dönerken, X ile bardağın on saniyede yaptığı dönüş sayısını sayın. İki ila dört devir saatte bir mildir; beş ila yedi saatte iki mildir; sekizden dokuza saatte üç mil; on ila 12, saatte dört mildir; 13 ila 15 saatte beş mildir; 16 ila 18, saatte altı mildir; 19’dan 21’e saatte yedi mil; 22 ila 23, saatte sekiz mildir; 24 ila 26 saatte dokuz mildir; 27 ila 29, saatte on mildir.

Share:

Author: admin