Barometrik Basınç ve Kar Fırtınaları

karfirtinasi

Barometrik basınç, atmosferin herhangi bir zamanda Dünya’ya uyguladığı basınç miktarını ifade eder. Barometrik veya hava basıncında büyük bir düşüş, kuzey iklimlerinde sıfır santigrat derece (32 derece Fahrenhayt) veya daha düşük sıcaklıklarla birleştiğinde bir kar fırtınası oluşturabilen düşük basınçlı bir sistemin yaklaşımını işaret eder. Barometrik basınçtaki değişiklikler, meteorologların yaklaşan kar fırtınasını tahmin etmek için kullandıkları hava koşulları arasındadır.

Hava basıncı
Hava basıncı, Dünya yüzeyindeki bir noktaya bastıran bir hava sütununun “ağırlığını” veya basıncını gösteren bir barometre ile milibar cinsinden ölçülür. Yüksek ve düşük hava basıncı sistemleri, sırtlar ve oluklar olarak bilinir ve bunların Dünya etrafındaki hareketleri, atmosferik dolaşım ve rüzgarlardan etkilenir. Bu basınç sistemleri, değişen yoğunluk, sıcaklık ve nemdeki hava kütleleri arasında belirgin sınırlar oluşturan hava cephelerinin arkasındaki birincil kuvvetlerdir.

Soğuk Cepheler
Fırtına gibi hava olayları tipik olarak yoğun, soğuk bir hava kütlesi nemli, sıcak bir hava kütlesine girip onu geçtiğinde meydana gelir ve sıcak, nem yüklü hava daha soğuk atmosfere itildiğinde yağışla sonuçlanır. Bu tür bir cephe, çatışan hava kütlelerinin fay hattı boyunca kar fırtınalarının geliştiği kış aylarında kuzey iklimlerinde kar üretir. Bir kar fırtınasının sert rüzgarları, soğuk ve sıcak hava kütleleri arasındaki barometrik basınç farklarından da gelişir, çünkü yüksek basınçlı sistemlerdeki hava düşük basınçlı alanlara koşar.

Alçak Basınç Sistemleri
Meteorologlar, bir barometre okuyarak ve barometrik basınçtaki düşüşü izleyerek kar fırtınası ve kar fırtınasının başlangıcını tahmin edebilirler. Düşen hava basıncı, bulutlar ve yağışla ilişkili düşük basınçlı bir sistemi gösterir. Örneğin, Ocak 1978’de Amerika Birleşik Devletleri’nin doğusunu vuran tarihi bir kar fırtınası, bazı şehirlerdeki barometrik basınç 24 saat içinde şaşırtıcı bir şekilde 40 milibar düştüğünde, yaklaşmakta olan varışına dair bazı işaretler verdi.

Yüksek Basınçlı Fırtınalar
Yüksek basınçlı sistemler genellikle açık ve güzel hava ile ilişkilendirilse de, bu sistemler kendi kar fırtınalarını da beraberinde getirebilir. Bazen Kuzey Kutbu’ndan gelen soğuk hava cepheleri, yoğun, yüksek basınçlı sistemlerde Kanada üzerinden güneye doğru hareket eder. Bu cepheler nemi yüzlerce kilometre taşıyabilir ve kış aylarında kar fırtınasına neden olabilir.

Share:

Author: admin