Orman Yangını Ekonomiyi Nasıl Etkiler?

orman1

Orman yangınları meydana geldiğinde medya genellikle yıkımın kapsamını ve olayın ihtişamını sansasyonelleştirir, ancak ekonomik etki hiçbir zaman derinlemesine incelenmez. Devlet kurumlarının bütçesinde, bir mali yıla yetecek şekilde tasarlanmış kaynaklar birkaç hafta içinde tüketildiğinden, orman yangınları olaydan sonra toplum için yeterli hizmetlerin sürdürülmesine ezici bir darbe olabilir. O zaman düzeltme yükü, daha fazla vergi parası vermek ya da yetersiz ya da büyük ölçüde azaltılmış kamu hizmetlerine razı olmak arasında karar vermek zorunda olan, zaten aşırı derecede gergin olan bir vatandaşa düşer. Her orman yangını durumunda, yangınla mücadele, ilgili maliyetin sadece küçük bir kısmıdır – sonrasında, temizlik inanılmaz derecede emek yoğun ve pahalıdır.

Hükümet tarafından harcanan kaynaklara ek olarak, bir orman yangını küçük bir topluluğun yerel ekonomisine ezici bir darbe olabilir. Onarımlar sırasında yıkılan veya kapanan işletmeler işsizlikle sonuçlanır ve bu da yeniden inşa etmek için mevcut finansal kaynakları daha da azaltır. Günlük yaşam için gerekli olan ticari eşyalar mevcut olmayabilir ve bu da uyum sürecindeki bireyleri sıkıntıya sokabilir. Spor etkinlikleri ve konserler gibi eğlence mekanları ertelenir veya iptal edilir, bu da hem devlet hem de bireyler için daha fazla gelir kaybına neden olur.

Orman yangınlarının sigorta endüstrisi üzerindeki etkisi şaşırtıcıdır, çünkü her bir orman yangını meydana gelmesi ve ödemelerin milyarlarca dolara ulaşmasıyla binlerce talep sayısı. Sonunda tüketiciler, yalnızca etkilenen bölgelerdeki müşteriler için değil, sigorta şirketleri karanlıkta kalmaya çalışırken ülke çapında bu maliyetleri daha yüksek primlerle karşılıyor. Çoğu zaman, etkilenen bölgelerde ikamet eden bireyler, “yüksek risk” kategorisine yerleştirilir veya sigorta şirketleri tarafından, devam eden kapsama için kötü riskler olarak tamamen bırakılır.

Orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde tarım ve imalat sanayilerinin üretimi ve üretkenliği, yalnızca fiziksel mülklerine verilen zarar nedeniyle azalmaktadır. Tüm maddi varlıklarını kaybeden işçiler, yaşamın temel gereksinimlerini bulmak için mücadele ederken ve artık işe gitmek için ulaşım araçlarına sahip olmayabileceğinden, bir orman yangınından sonra işletmeler için insan gücü büyük talep görüyor.

Ev sahiplerine ödenen paralar gelişen bir yerel yeniden inşa çabasının temeli haline geldiğinden, belki de toplumun orman yangınlarından finansal olarak yararlanan tek kesimi inşaat sektörüdür. Bu senaryoda bile, projeleri tamamlamak için yetkin vasıflı işgücü sıkıntısı vardır.

Share:

Author: admin