Güneş Hava Modellerini Nasıl Etkiler?

acık hava

Güneş, bir milyon Dünya’yı tutacak kadar büyük, 6000 santigrat derecelik bir yüzey sıcaklığına sahip, çoğunlukla gaz halindeki hidrojenden yanan bir toptur. Güneşin önemi, soğuk ve cansız bir dünyanın yüzeyini ısıtmasında ve bu gezegende yaşamın varlığını mümkün kılmasında yatmaktadır.

Güneşin harikası, ısısının Dünya’ya tam da insanın ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde ulaşmasıdır. Dünya güneşe biraz daha yakın olsaydı, okyanuslardaki sular kaynardı ve dünya güneşten biraz daha uzakta olsaydı tüm sular donmuş kalırdı. Güneşin bir başka harikası da, aralarında 93 milyon mil boşluğa rağmen enerjisinin Dünya’ya ulaşmasıdır.

Güneş’in Dünya’nın iklim sisteminde kritik bir rol oynadığı tartışılmaz. Bunu aşağıdaki şekillerde yapar:

1. Güneş ışınları yeryüzüne dokunur ve onu -250 santigrat dereceden -18 santigrat dereceye kadar ısıtır. Bu ışınlar yeryüzüne dokunur ve uzaya geri döner. Ancak dönüş yolunda, atmosferde bulunan sera gazları, bu ısının bir kısmını kızılötesi radyasyon şeklinde hapseder. Bu, ortalama yüzey sıcaklığını daha da rahat bir 15 santigrat dereceye yükseltir. Bu şekilde, Güneş’in radyasyonu ve Dünya’nın sera gazları battaniyesi, ortalama küresel sıcaklığı yaşamı destekleyici bir seviyede tutar.

2. Yeryüzündeki sıcaklık sabit değildir. Hem zamana hem de yere göre değişir ve bu da yine güneşten gelen ısıya bağlıdır. Dünya’nın yüzey sıcaklığının güneş radyasyonundaki belirli bir değişikliğe nasıl uyum sağladığı, iklim sisteminin aldığı enerjideki değişimlere tepki verdiği süreçlere bağlıdır.

Sıcaklıklardaki fark, belirli bir yüzeye düşen güneş ışınlarının kuantumunu etkileyen dünyanın güneşten uzağa eğimine, dünyanın dönüşüne ve diğer faktörlere bağlıdır. Bu fenomen, dünyanın hava sürecinin ayrılmaz bir parçası olan okyanus akıntılarının, rüzgarların ve konvansiyonun dolaşımını etkiler ve yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar gibi farklı mevsimlerin temelidir.

3. Güneşten gelen enerji havayı ısıtır ve havanın basıncını etkiler. Sıcak hava, soğuk havadan daha az yoğundur ve üzerine çıkar. Bu, güneş ışınlarının en fazla düştüğü ekvator üzerindeki hava basıncının, güneş ışınlarının en az düştüğü kutupların üzerindeki hava basıncından daha düşük olduğu anlamına gelir. Hava basıncındaki bu tür farklılıklar, güneşin ısısının yoğunluğuna bağlı olarak her yerde meydana gelir. Bu hava basıncı farkı rüzgarların oluşmasına neden olur. Rüzgarlar, nem yüklü bulutları bir yerden başka bir yere taşır ve hava durumunu derinden etkiler.

4. Güneş tarafından üretilen ısı, iklimin bağlı olduğu su döngüsünü kolaylaştırır. Güneş enerjisi okyanusları ısıttığında su buharlaşır ve buharlar atmosferin üst seviyelerine yükselir. Yüksek irtifalarda soğuk hava ile karşılaşınca bu buharlar bulutlar halinde yoğunlaşır. Bulutlardaki nem miktarı yoğunlaşınca yağmur, kar, dolu, gök gürültülü sağanak yağışlar ve benzerleri şeklinde çökerler.

Bu süreç hızla ve daha yoğun bir şekilde gerçekleştiğinde fırtınalar oluşur. Yüzey çok ısındığında, nem yüklü hava çok daha düşük yoğunluğu nedeniyle atmosfere çok yükselir, soğuk hava ise arkasından içeri girer. Hızla yükselen hava sütunu soğur ve su yoğunlaşır, ancak daha fazla hava ısıtıldığından ve alttan yukarı itildiğinden, sütun daha da yükselir.

5. Güneşin havayı ısıtan ısısı da kara ve deniz meltemi fenomeninde rol oynar. Kara, denizden daha çabuk ısınır ve soğur. Gün boyunca kara üzerindeki hava ısınır, yoğunluğu azalır ve yükselir. Karanın üzerindeki atmosferik basınç böylece düşer ve hava, hava basıncının daha yüksek olduğu denizin üstünden içeri girer. Bu bir deniz meltemi neden olur. Akşam saatlerinde karanın sıcaklığı denizden çok daha hızlı düşer. Denizin üstündeki hava, kara üzerindeki havadan daha sıcak olur, bu nedenle yükselir ve kıyıdan denize doğru bir esinti akar, bu etkiyi tersine çevirir.

6. Güneş rüzgarları, sürekli olarak güneşten dışarı akan enerjik parçacıkların ve manyetik alanların düzenli akışıdır. Bu iyonize parçacıklar, dünya atmosferinin üst kısmına ulaştıklarında, Kuzey ve Güney kutuplarının manyetik kuvvet çizgileri boyunca hareket ederler. Kuzeyde yaygın olarak Aurora Borealis ve Güneyde Aurora Australis olarak bilinen parlak renkler üretirler. Bu parçacıklar gezegenin elektriksel özelliklerini etkiler ve hava basıncını ve hava sirkülasyonunu değiştirerek atmosferi değiştirir ve bu da hava koşullarında değişikliklere neden olur.

Güneş rüzgarlarının akışındaki değişiklikler, halk arasında ozon tabakası olarak adlandırılan stratosferdeki ozon miktarını değiştirir. Ozon, güneşin zararlı ultraviyole ışınlarını emer ve ozondaki azalma, bu tür zararlı radyasyonun dünya yüzeyine temas edeceği anlamına gelir.

Güneş rüzgarlarının akışı sabit değildir. Zaman zaman azalırlar ve galaktik kozmik ışınlar yaptıklarında, bulut oluşumundan ve şiddetli hava koşullarından sorumlu olabilecek atmosferik koşulları teşvik ederek Dünya’nın atmosferine kolayca girerler.

7. Güneş Patlamaları, güneşin derinliklerinde patlayan patlamalardır. Bu patlamaların ürettiği aşırı ısı yeryüzüne ulaştığında, sıcaklıklar yükselir, bu da ısı dalgalarına ve hava basıncının artmasına neden olur. Güneş patlamaları düzenli bir olaydır. Ancak on bir yılda bir meydana gelen güneş döngüsündeki değişimle sıklıkları artar.

8. Zaman zaman, güneşin üzerindeki bir grup plazma aniden yüzer hale gelir ve güneşten uzaklaşır. Buna Koronal Kütle Ejeksiyonları (CME) denir. Güneş rüzgarından daha hızlı hareket ederler ve önlerine bir şok dalgası gönderirler. Bu CME’ler dünyaya çarptığında, jeomanyetik fırtınalar ve güzel bir aurora görüntüsü ile sonuçlanırlar.

Share:

Author: admin