Yağmur Ölçerin Doğru Yerleştirilmesi

Yağmur ölçerinizi doğru yere yerleştirmezseniz, ölçümlerinizin hiçbir değeri olmayacaktır . En basit ifadeyle, açıkta ve yerden uzak tutun. Ancak, akılda tutulması gereken bazı daha özel hususlar vardır:

Genel kural, yağmur ölçeri en yakın engelin yüksekliğinden iki kat uzakta tutmaktır (örneğin, 10 fit uzunluğundaki ağaçlardan 20 fit uzağa bir ölçer yerleştirmek).
Geri sıçramayı önlemek için silindirin üst kısmı direğin tepesinden birkaç inç yukarıda olacak şekilde göstergeyi bir direğin yan tarafına yerden en az 2-5 fit yerleştirin.
Yağmur göstergesinin üst kısmının düz olduğundan emin olun.
Göstergeyi, sprinkler gibi okumaları etkileyebilecek yapay yağış kaynaklarından uzak tutun.

Author: admin