Kadranlı Termometrenin Çalışması

Kadranlı Termometredeki temel fikir, sıvı veya herhangi bir termometreninkine az çok benzer. Bu nedenle, metalik şerit ısındıkça genişler ve doğru rakamı gösterir. Fark tasarımdadır.

Sıvı termometre (bir sıvının ölçümünü yapma sürecini kolaylaştıran bir tasarım) durumunda uzun bir cam tüpünüz olsa da, kadranlı termometreler dairesel bir şekle sahiptir ve içindeki işaretçi, genişledikçe genişleyen bir bimetal şerit üzerine monte edilmiştir. daha sıcak olur.

Author: co.admin