Konvektif Fırtına

Kümülüs bulutları yeryüzünde yaygındır ve enerjinin atmosfer yoluyla transferinde önemli roller oynarlar. Belirli koşullar altında, sığ, çökelmeyen kümülüler, troposferin önemli bir derinliğini işgal etmek için dikey olarak büyüyebilir ve daha sonra konvektif fırtınalara dönüşebilir.

Konvektif niteleyicisi, fırtınaların yalnızca derin bir katman üzerinde kaldırma kuvveti ile, ancak yalnızca olmasa da, öncelikle sürülen dikey ivmelere sahip olduğunu ima eder. Atmosferdeki bu tür bir kaldırma kuvveti, bazı temel durum yoğunluğuna göre yerel yoğunluk değişimlerinden kaynaklanır; temel durum, tipik olarak, aynı zamanda çevre olarak da kabul edilen geniş bir alan üzerinde yatay bir ortalama olarak idealleştirilir . Atmosferik kaldırma kuvveti miktarları tipik olarak sıcaklık ve nem cinsinden ifade edilir ve konvektif bulutların oluşma veya başlama olasılığının değerlendirilmesine izin verir. konveksiyon başlatmaBu kaldırma kuvveti ve dolayısıyla ivmeleri gerçekleştirmek için havanın dikey olarak kaldırıldığı bir mekanizmanın varlığıyla yakından bağlantılıdır. Hava cepheleri ve orografi, kanonik kaldırma mekanizmalarıdır.

Sıcaklık, nem ve rüzgarın bir ortam veya çevresel dağılımı tarafından modüle edilen hava durumu cepheleri, konvektif bulutların yerel olarak şiddetli yağmur, yıldırım ve diğer olası tehlikelerle fırtınalara geçişini de kolaylaştırır. Örneğin, rüzgarların zayıf olduğu ve yerden yükseldikçe çok az değiştiği bir ortamda, fırtınalar kısa ömürlü ve iyi huylu olma eğilimindedir. Zayıf rüzgar kesmesi altında düşey taslakların ve diğer iç fırtına süreçlerinin yapısı-yani, bazı dikey mesafe boyunca yatay rüzgardaki küçük bir değişiklik- çevresel rüzgar kesmesinin güçlü olduğu durumlara göre farklıdır. Özellikle, büyük kaldırma kuvveti ile birlikte güçlü rüzgar kesme, her ikisi de oldukça uyumlu fırtına türleri olan fırtına çizgilerinin ve süper hücrelerin gelişimini destekler. Birkaç saati aşan sürelere sahip olmanın yanı sıra, bu fırtına türlerinin her ikisi de özellikle tehlikeli olma eğilimindedir: fırtına çizgileri, zarar verici “düz hat” rüzgarları oluşturmaya en yatkındır ve süper hücreler, en yoğun kasırgaları doğurur ve bundan sorumludur. en büyük dolu. Konvektif fırtına tehlikelerini tahmin etmek için kullanılan yöntemler, bu fırtına oluşumu ve gelişimi bilgisinden yararlanır.

Share:

Author: webmaster