Sıcaklık ile Bağıl Nem İlişkisi

Islak termometre ve kuru termometre sıcaklıkları arasındaki fark, doğrudan bağıl nem okuması üretmez. Genellikle psikrometrik diyagram veya Mollier şeması olarak da bilinen bir ıslak ampul grafiğine başvurmanız gerekir. Aşağıdaki üç parametreden ikisini biliyorsanız, bu çizelge size havanın nem içeriğini gösterir: yaş termometre sıcaklığı, kuru termometre sıcaklığı ve çiy noktası sıcaklığı.

Islak termometre ve kuru termometreler genellikle askılı termometre adı verilen tek bir ölçüm aletinde birleştirilir. Termometreler, şeffaf bir muhafaza içinde yan yana yerleştirilir ve yaş termometreden gelen buharlaşmanın kuru termometre okumasını etkilemesini önler. ampul, ıslak ampul genellikle daha düşük bir seviyeye ayarlanır.

Share:

Author: co.admin