Okyanus ve Deniz Arasındaki Fark

deniz suyu

Genel anlayış, okyanusların, Dünya üzerindeki en büyük su kütlelerini oluşturmalarına ve Dünya’nın en büyük bölümünü oluşturmalarına rağmen, çeşitli standartlarla tanımlanırken, denizlerin eşit derecede farklı standartlarla tanımlandığıdır.

Okyanusun genel tanımı, Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 70’ini kaplayan sürekli bir su kütlesi olan büyük bir tuzlu su kütlesi olmasıdır. Bu sürekli su kütlesi, daha küçük okyanuslara ve hatta denizlere bölünmüştür.

Başka bir deyişle, dünya, Dünya Okyanusu veya küresel okyanus olarak adlandırılan küresel, bağlantılı bir tuzlu su kütlesine sahiptir. Bu, dünya okyanusunun parçaları arasında serbestçe değiş tokuş eden atmosfer ve su mekanizmaları nedeniyle önemli bir kavramdır.

Dünya okyanusunun bölümlerini tanımlamak için kriterler vardır. Kıta bölümleri, takımadalar, ekvator, büyük enlem bölümleri, yarım küreler vb.

Hazar ve Karadeniz de küresel olarak birbirine bağlı Dünya Okyanusu’ndan ayrı denizler olarak kabul edilir, bu da onları bazı sınıflandırmalarda üç Dünya Okyanusundan ikisi, diğer sınıflandırmalarda ise deniz yapar.

Kıta ayrımı açısından: Pasifik Okyanusu, Asya’yı Amerika’dan ayırır. Atlantik Okyanusu, Amerika’yı Avrasya ve Afrika’dan ayırır, vb. Dünyanın büyük okyanuslarının Hint, Güney ve Arktik Okyanusları da vardır.

Daha sonra Pasifik ve Atlantik ekvator tarafından Kuzey Pasifik ve Atlantik ve Güney Pasifik ve Atlantik olarak ayrılır. Bu büyük yarım küre türünden sonra, karanın okyanusla etkileşime girmesi nedeniyle özelliklerine dayanan denizler, körfezler, boğazlar, koylar ve diğer başlıklar vardır.

Denizler, Salton Denizi veya Aral Denizi gibi ya tamamen karayla çevrili tuzlu su kütleleridir. Bunlara teknik olarak Dünya Okyanusu’nun bir parçası olan denizler değil, tuz gölleri de denir.

Cortez Denizi gibi denizler üç taraftan kapatılabilir. Yine Karadeniz ve Hazar Denizleri deniz olarak adlandırılmakla birlikte okyanus olarak da kabul edilmektedir.

Sonuç olarak, hepsi bir isimde, birbirine bağlı olmada, kıtaların ayrılmasında, karayla çevrili olsun ya da olmasın, okyanus kadar büyük olsun ya da deniz denilen tuz gölü gibi daha küçük boyutta olsun!

Share:

Author: co.admin