Deprem nedir

deprem222

Deprem Dünya yüzeyinin sallanmasıdır, bu da Dünya’nın litosferindeki sismik dalgalar yaratan enerjinin aniden salınmasından kaynaklanır. Depremler, insanları zayıflatacak ve tüm şehirleri yok edecek kadar şiddetli olanlara hissedilemeyecek kadar zayıf olanlardan farklı olabilir. Bir alanın sismikliği veya sismik aktivitesi, belirli bir süre boyunca yaşanan depremlerin sıklığı, tipi ve büyüklüğüne karşılık gelir.

Dünya’nın yüzeyinde, depremler sarsarak ve bazen de yerin yer değiştirmesiyle kendini gösterir. Büyük bir depremin merkez üssü açık denizde bulunduğunda, deniz yatağı bir tsunamiye neden olacak şekilde yerinden edilebilir . Depremler ayrıca heyelanları ve bazen de volkanik aktiviteyi tetikleyebilir.

En genel anlamıyla, deprem kelimesi, sismik dalgalar üreten herhangi bir sismik olayı (doğal veya insan kaynaklı) tanımlamak için kullanılır. Depremlere çoğunlukla jeolojik fayların kopması , aynı zamanda volkanik aktivite, heyelanlar, mayın patlamaları ve nükleer testler gibi diğer olaylar neden olur. Bir depremin ilk kopuş noktasına odak noktası veya merkez merkezi denir. Merkez üssü, doğrudan merkez merkezinin üzerinde yer seviyesindeki noktadır.

 

Share:

Author: admin