Güneş Ölçüm Cihazı

guneshalkasi

Vericilere sahip Comptus A70 Serisi güneş radyasyonu sensörlerinin iki modeli mevcuttur. A70-A PAR Sensörü, 400 ila 700 nm aralığında fotosentetik olarak aktif radyasyonu (PAR) ölçer. A70-I Yalıtım Sensörü, 280 ila 2800 nm aralığında güneş radyasyonunu ölçer. Sensörlerden gelen sinyaller, istenen çıkışı sağlamak için sinyal koşullandırıcı tarafından ölçeklendirilir.

Comptus A70 Serisi güneş sensörleri ve vericileri, izlenen fenomenle orantılı bir analog sinyal çıkışı sağlar. Tüm bileşenler, yıllarca süren saha çalışmasıyla sağlam ve güvenilir olduklarını kanıtlamıştır. Bu üniteler elektronik veri toplama sistemleri ile birlikte veya kontrol sistemlerine giriş için kullanılabilir. Özel kontroller sağlamak için sayaç röleleri ile kolayca birleştirilirler.

 

Share:

Author: admin