Sıcak ve Soğuk Cepheler

Hava tahminlerini düzenli olarak takip ederseniz, sıcak ve soğuk cephelere çok aşina olacaksınız. Ancak tam olarak ne oldukları, nasıl oluştukları ve sıcak ve soğuk cepheler arasındaki fark o kadar net olmayabilir.

Soğuk cephelerin genellikle düşük basınçlı sistemlerle yakından ilişkili olması, sıcak cephelerin daha yaygın olarak yüksek basınçlı sistemlerle ilişkilendirilmesi gerçeği, iki fenomen arasında hüküm süren karışıklığın bir kısmını yaratabilir veya buna katkıda bulunabilir.

üşük basınçlı sistemler soğuk ve yağışlı hava ile eş anlamlıdır, yüksek basınçlı sistemler ise sıcak ve kuru hava ile yakından ilişkilidir. Karşılık gelen cephe sistemlerinin aynı özelliklere sahip olacağı iddia edilebilir. Ancak bu her zaman böyle değildir.

Doğrudan bir karşılaştırma yaparak ve ayrıca her bir meteorolojik olaya ayrı ayrı bakarak, her bir cephe sistemini ve birbirlerinden nasıl farklı olduklarını daha iyi anlamak daha kolay olacaktır.

Sıcak ve Soğuk Cephe Arasındaki Fark
Hem sıcak hem de soğuk cephe, ikisi arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları doğru bir şekilde anlamak için ayrıntılı bir açıklama gerektiren karmaşık hava sistemleridir.

Yine de, uygun bir başlangıç ​​noktası oluşturmak için öncelikle ikisi arasındaki temel fark hakkında net ve özlü bir anlayış kazanmak önemlidir:
Bu tanım biraz soyut gelebilir, ancak bazı çok açık farklılıklar, bu iki ilerleyen hava kütlesini birbirinden ayırır.

Özetle, soğuk bir cephe normalde bir bölge üzerinde önemli bir etki yaratan fırtınalı, yağmurlu havaların aniden gelmesiyle karakterize edilir. Buna karşılık, sıcak bir cephenin oluşması daha uzun sürer ve genellikle daha uzun süreli periyotlar için daha yumuşak yağışlar üretir.

Bu oldukça geniş ifade, tüm ön olaylar için geçerli değildir. Yine de, bu tür atmosferik koşullar, genellikle sıcak ve soğuk cephelerin gelişiyle ilişkili tipik hava davranışıdır.

İki hava sistemi, sıcak bir cephenin ardından gelen daha sıcak hava ile birbirinden ayırt edilebilirken, daha soğuk bir hava kütlesi soğuk bir cephenin gelişini yakından takip eder.

Her cepheye eşlik eden bulut türü de cephe sisteminin türünün göstergesidir. Sıcak cepheler, tekdüze alçak tabaka bulutlarıyla ilişkilendirilirken, soğuk yazı tiplerine, kümülonimbus bulutları gibi önemli bir dikey birikime sahip fırtına bulutları eşlik eder.

Her bir ön sistemin temel bir tanımı ortadan kalktığında, her bir hava fenomenine ayrı ayrı odaklanmak, ikisi arasındaki farklılıkların ve benzerliklerin daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır.

Sıcak Cephenin Tanımı
Önceki bölüm, sıcak ve soğuk cepheler arasındaki temel farklılıkları zaten vurgulamıştı. Bununla birlikte, sıcak cepheye daha ayrıntılı bir bakış atıldığında, bu farklılıkların neden ve nasıl ortaya çıktığı daha iyi anlaşılabilecektir. Sıcak cephelerle ilgili en büyük yanılgılardan biri, fenomeni karakterize eden hava koşullarının her zaman sıcak ve kuru olduğu inancıdır.

Çoğu zaman, bu cepheyi takip eden hava, önündeki soğuk havadan sadece daha sıcak değil, aynı zamanda daha nemlidir. Bu, yumuşak ve kalıcı yağış nöbetlerinin oluşumu için ideal koşulları yaratır. Sıcak cepheler ayrıca yüksek basınçlı bir sistemle ilişkilidir . Ön sistem yaklaştıkça hava basıncı düşer. Bununla birlikte, hava kütlesinin ön kenarı bir alanın üzerinden geçtiğinde, düzleşmeye başlar ve arkasındaki hava bölgeyi doldururken yükselmeye devam eder.

Sıcak bir cephe, yarım daireleri olan kavisli bir kırmızı çizgi ile daha da sembolize edilir, bu da onu herhangi bir hava durumu haritasında anında tanınabilir hale getirir . Yarım daireler, ön tarafın hareket ettiği yöne bakar.

Sıcak bir cephe, soğuk bir cepheden çok daha yavaş hareket ettiğinden, genellikle soğuk cephe, sıcak cepheye yetişir ve bu da bir tıkanıklık ile sonuçlanır…. Sıcak bir cephenin nasıl geliştiğini anlamak, bu cephe sistemlerinin neden onları benzersiz kılan özellikleri sergilediğini açıklamaya yardımcı olacaktır:

Sıcak Cephe Nasıl Gelişir?

İlerleyen daha sıcak bir hava kütlesi daha soğuk bir bölgeyle karşılaştığında sıcak bir cephe gelişmeye başlar.

Sıcak hava soğuk havadan daha az yoğun olduğu için yerini alamaz. Bunun yerine, daha sıcak kütlenin ön kenarı, hakim olan soğuk havanın sınırı üzerinde kademeli olarak yükselir.

Hava, daha soğuk hava kütlesinin arkasında yükselmeye devam ettikçe, su buharı artık gaz halinde tutulamayacak duruma gelene kadar soğumaya başlar ve yoğuşma meydana gelir.

Havanın yükseldiği yumuşak eğim, uzun süreli yumuşak yağışlar üretmekten sorumlu olan tek tip stratus bulutlarının oluşumuna yol açar.

Sıcak cephe geçerken, atmosferik koşullar, daha yüksek sıcaklıklar ve hava basıncında bir artış ile karakterize edilir.
Soğuk Cephenin Tanımı
Sıcak cephede olduğu gibi, soğuk cephenin nasıl çalıştığını daha detaylı inceleyerek daha iyi anlayabilirsiniz. Ayrıntılara girmeden önce, soğuk cephenin ne olduğunun açık ve özlü bir tanımına ihtiyaç vardır.

Soğuk cepheler genellikle yoğun yağış ve fırtınalı atmosfer koşulları ile ilişkilidir. Dolu ve şimşek gibi aşırı hava koşulları genellikle soğuk bir cephenin gelişine eşlik eder.

Soğuk bir cephenin arkasındaki hava, hareket ettiği daha sıcak hava bölgesinden çok daha yoğundur. Sonuç olarak, hafif ılık havayı hızla atmosfere yükselterek hızla soğumasına ve yoğunlaşmasına neden olur.

Nemli sıcak havanın hızla yükselmesi ve yoğunlaşması, şiddetli sağanak yağışların meydana gelmesi ve gök gürültülü fırtınaların oluşması için ideal koşulları yaratır. Soğuk cepheler ayrıca düşük basınçlı bir sistemle ilişkilidir. Ön sistem yaklaştıkça hava basıncı düşmeye başlar. Cephe geçerken basınç en düşük noktasına ulaşır ve ardından yükselmeye başlar. Soğuk bir cephe, herhangi bir hava durumu haritasında anında tanımlanabilmesini sağlayan üçgenleri olan kavisli bir mavi çizgi ile sembolize edilir. Üçgenler, ön tarafın hareket ettiği yöne bakar. Soğuk cepheler aynı zamanda hareket hızları ile de karakterize edilir, bazen sıcak cephenin iki katına kadar hızlanır. Bu tip bir ön sistemin genellikle sıcak bir cepheye yetişmesinin ve “çarpışmasının” ve bu da tıkalı bir cephenin oluşmasına yol açmasının bir nedeni budur… Sıcak ve soğuk cephelerin bazı belirgin benzerlikleri olduğu gibi, onları birbirinden ayıran bir takım farklılıkları da vardır. Soğuk bir cephenin geliştirilmesindeki adımların ortaya konmasıyla, şu farklar daha da belirgin hale gelecektir

İlerleyen bir soğuk hava kütlesi daha sıcak hava içeren bir bölgeyle karşılaştığında soğuk bir cephe gelişmeye başlar.

Ön sistem yaklaştıkça hava basıncı düşmeye devam ediyor. Cephe geçerken en alçak noktasına ulaşır ve ardından tekrar tırmanmaya başlar.

Ön sistemdeki soğuk hava, önceki sıcak havadan çok daha yoğundur. Sonuç olarak, soğuk cephenin ön kenarı, hakim olan sıcak havayı kolayca altına iterek atmosfere yükseltir.

Sıcak havanın yükselmeye zorlandığı hız ve anilik, su buharının hızla yoğunlaşmasına ve fırtına bulutlarının oluşmasına izin verir.
5
Bu hızlı gelişme, şiddetli sağanak ve gök gürültülü fırtınaların oluşması için ideal koşullar yaratır. Bu fırtına sistemlerinde dolu, şimşek ve gök gürültüsü gibi şiddetli hava koşulları meydana gelebilir.

Soğuk cephe yaklaştıkça hava sıcaklıkları da önemli ölçüde düşmeye başlar ve cephe geçerken en düşük noktasına ulaşır. Soğuk hava gövdesi ön sistemin ön kenarının arkasına doğru hareket ederken serin kalır.
Aşağıdaki bölüm, gelişme ve özelliklerindeki belirli farklılıkları vurgulamak için sıcak ve soğuk bir cephe arasında doğrudan bir karşılaştırma yapar.

 

 

 

 

Share:

Author: co.admin