Bağıl nem nedir?

nem

Bağıl nem, aynı sıcaklıkta mümkün olan maksimum su buharı miktarı ile karşılaştırıldığında belirli bir sıcaklıkta havadaki su buharı miktarını temsil eden bir yüzdedir. Örneğin, yüzde 25’lik bağıl nem, havanın olası su buharı kapasitesinin dörtte biri seviyesinde olduğu anlamına gelir.
Mutlak nem nedir?
Mutlak nem, havadaki su buharının yoğunluğunu ifade eder ve genellikle g / m3 olarak ifade edilir. Hava sıcaklığı ne kadar yüksekse, potansiyel olarak o kadar fazla su buharı içerebilir.
Mutlak nem ile bağıl nem arasındaki fark nedir?
Her iki okuma da havadaki su buharı seviyelerini ölçer. Bununla birlikte, bağıl nem, havanın gerçekte ne kadar su buharı tuttuğunu, belirli bir sıcaklıkta elde edilebilen maksimum miktarla karşılaştırarak ölçer. Buna karşılık, mutlak nem, sıcaklığı dikkate almadan havanın tutabileceği toplam su buharı miktarını ölçer.

Share:

Author: admin