Hava İstasyonu Nasıl İnşa Edilir?

PCE FWS 20N Hava İstasyonu

Devlet veya özel şirketler tarafından işletilen bazı büyük tesisler değil, ev hava istasyonları hakkında konuşurken, birimler oldukça basittir. Verileri kaydedebilen ve iletebilen bir sensör koleksiyonundan oluşuyorlardı.

Analog, dijital, kablosuz olsun ya da olmasın, sensörlerden alınan bilgileri dijital olarak görüntüleyebilen ana konsola da sahip olmalıdırlar. Sensörlerin toplanması ve bir konsol ünitesi, meteoroloji istasyonu olarak adlandırılması için yeterlidir.

Share:

Author: admin