Termometre Nasıl Çalışır

derece

Termometre tabii ki sıcaklığı ölçer. Bu, tüm hava istasyonlarında bulunan temel sensördür. Hem iç hem de dış sıcaklıklar aynı şekilde ölçülebilir.

Termometrenin içinde, dışarıdaki sıcaklıkla ilgili verileri toplayan ve bu bilgileri ekranınıza veya konsolunuza gönderen bir sıcaklık sensörü vardır, bu okumalar dışarıdaki ortam hava durumu hakkında bilgi oluşturmaya yardımcı olur.

2 ana tip termometre sensörü vardır:

Termistörler, bir hava istasyonu termometresindeki en yaygın sensör türüdür. Bu tip termometreler dirençli termometrelerdir. Termistör, metal oksitlerden oluşan bir silindir tüpten yapılmıştır. Bu silindirin içinde cam (ve bazen epoksi) bulunur. Sıcaklık arttığında silindirin içindeki direnç azalır. Sıcaklık düşerse direnç artar. Direncin nasıl değiştiği veriye dönüştürülür. Bu veriler konsolunuza gönderilir ve değerlendirilir.
Termokupllar 2 farklı metalden yapılmış 2 farklı tel ile yapılmaktadır. Bu teller bir uçta birleştirilir. Buna ölçüm bağlantısı denir. Tellerin diğer ucu referans olarak kullanılır. Her iki uçta sıcaklık, voltaj veya akım çıkışı arasında bir fark olduğunda. Bu veriler konsolunuza sıcaklık okuması şeklinde iletilir.

Author: co.admin