Gelgitler Neden Yükselir ve Düşer

Büyük su kütlelerinin ve okyanusun gelgitleri çoğunlukla ayın yerçekiminden ve kısmen de güneşten gelen yerçekiminden kaynaklanır. Dünya kendi ekseni etrafında dönerken gündüzleri güneşe, geceleri aya yaklaşır. Güneş çok, çok uzakta ama yine de bir miktar yerçekimi etkisi uygulayabilir. Ay nispeten yakındır ve yerçekimi kuvvetine göre büyük bir etkiye sahiptir.

Yerçekimi kuvvetinin dengesizliği nedeniyle her gün yüksek ve düşük gelgitler vardır. Dünya aya yaklaştıkça okyanuslar aya doğru çekilir. Bu çekme, bazı yerlerde yüksek gelgitler ve diğerlerinde düşük gelgitler yaratabilir. Suyun iç kısımlara doğru itildiği yerlerde gelgit yükselirken, suyun çekildiği yerlerde alçalma yaşanır. Bu gelgitler büyük ölçüde farklı olabilir. Bir kanal, düşük gelgitte neredeyse boş olabilir ve yüksek gelgitte iskelenin tepesine kadar doldurulabilir.

Atalet de gelgitlerde rol oynar. Atalet, herhangi bir fiziksel nesnenin hareket durumunu veya dinlenme durumunu değiştirme direncidir. Bu, bir gelgit oluşturmak için yerçekimi kuvvetinin atalet kuvvetini yenmesi gerektiği anlamına gelir. Ay oldukça güçlü bir çekim kuvvetine sahiptir ve bu nedenle suyun atalet kuvvetinin üstesinden kolayca gelebilir. Güneşin bir miktar etkisi vardır, ancak uzaklığı nedeniyle gelgitlere neden olmak daha zordur.

Ortaya çıkan yerçekimi kuvveti, suyun şişmesine neden olabilir. Ay ve Dünya’nın birbirine en yakın olduğu ve birbirinden en uzak olduğu zaman bir tane vardır. Mevsim değiştikçe, Dünya ve Ay’ın birbirine yaklaştığı açı da değişir. Bu sapma olarak bilinir. Yaz ve sonbahar ekinokslarında, ay ekvatora en yakın olduğu için gelgitler üzerinde en az etkiye sahiptir. Yaz ve kış ekinokslarında ayın etkisi daha fazladır.

Ay günü yirmi dört saat elli dakikadır, Dünya’da ölçüldüğü şekliyle bir güneş gününden biraz daha uzundur. Sonuç olarak, bazı bölgeler her ay günü gelgit şişkinlikleri yaşayabilir. Bu yüzden her on iki saat yirmi beş dakikada bir yüksek gelgit olur. Bu nedenle gelgit çizelgeleri gereklidir. Haritalama sistemi mevsimi, Dünya’nın aya olan yakınlığını ve ay gününün döngüsünü hesaba katmalıdır.

Share:

Author: co.admin