Dünya atmosferinin katmanları nelerdir?

Atmosfer beş katmana ayrılmıştır. Yüzeye yakın en kalındır ve sonunda boşlukla birleşene kadar yükseklikle incelir.

Troposfer: Troposfer, yüzeyin üzerindeki ilk katmandır ve Dünya atmosferinin yarısını içerir. Hava bu katmanda gerçekleşir.

Stratosfer: Stratosfer, Dünya atmosferinin ikinci katmanıdır. Birçok uçak stratosferde uçar, çünkü çok stabildir. Ayrıca, ozon tabakası Güneş’ten gelen zararlı ışınları emer.

Mezosfer : Mezosfer, Dünya atmosferinin üçüncü katmanıdır. Mezosferde göktaşları veya kaya parçaları yandı.

Termosfer: Termosfer, Dünya atmosferinin dördüncü tabakasıdır. Auroraslı ve uzay mekiğinin yörüngesindeki katman.

Exosphere: Exosphere , Dünya atmosferinin beşinci ve son katmanıdır. Atmosferin uzaya karıştığı katman budur. Bu katman çok incedir .

Share:

Author: serkan ozkan