Asit Yağmurunun Etkileri Nedir

edirnesagnak

Hubbard Brook Ormanı ve diğer alanları inceledikten sonra, araştırmacılar asit birikiminin hem doğal hem de insan yapımı ortamlarda birkaç önemli etkisi buldular. Su ortamları, asit birikiminden en açık şekilde etkilenenlerdir, çünkü asidik çökelme doğrudan bunlara düşer. Hem kuru hem de ıslak birikim ayrıca ormanlardan, tarlalardan ve yollardan akar ve göllere, nehirlere ve akarsulara akar.

Bu asidik sıvı daha büyük su kütlelerine akarken seyreltilir. Ancak zamanla asitler birikebilir ve su kütlesinin genel pH’ını düşürebilir. Asit birikimi ayrıca killi toprakların alüminyum ve magnezyum salınmasına neden olarak bazı bölgelerde pH’ı daha da düşürür. Bir gölün pH’ı 4.8’in altına düşerse, bitkileri ve hayvanları ölüm riski taşır. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da yaklaşık 50.000 gölün normalin altında bir pH değerine sahip olduğu tahmin edilmektedir (su için yaklaşık 5,3). Bunların birkaçı, herhangi bir su yaşamını destekleyemeyecek kadar düşük pH değerine sahiptir.

Su kütlelerinin yanı sıra, asit birikimi ormanları önemli ölçüde etkileyebilir. Ağaçlara asit yağmuru yağdığında yapraklarını kaybetmelerine, kabuklarına zarar vermelerine ve büyümelerini engellemelerine neden olabilir. Ağacın bu kısımlarına zarar vererek onları hastalıklara, aşırı hava koşullarına ve böceklere karşı savunmasız hale getirir. Bir ormanın toprağına düşen asit de zararlıdır çünkü topraktaki besinleri bozar, topraktaki mikroorganizmaları öldürür ve bazen kalsiyum eksikliğine neden olabilir. Bulutlardaki nem onları örttüğü için, yüksek irtifalardaki ağaçlar asidik bulut örtüsünün neden olduğu sorunlara da duyarlıdır.

Asit yağmurlarının ormanlara verdiği zarar tüm dünyada görülmekle birlikte en gelişmiş vakalar Doğu Avrupa’da görülmektedir. Almanya ve Polonya’da ormanların yarısının zarar gördüğü, İsviçre’de ise yüzde 30’unun etkilendiği tahmin ediliyor.

Son olarak, asit birikiminin, belirli malzemeleri aşındırma kabiliyeti nedeniyle mimari ve sanat üzerinde de etkisi vardır. Asit binalar (özellikle kireçtaşı ile inşa edilenler) üzerine düştüğünde, taşların içindeki minerallerle reaksiyona girerek bazen parçalanmalarına ve yıkanmalarına neden olur. Asit birikimi ayrıca betonun bozulmasına neden olabilir ve modern binaları, arabaları, demiryolu raylarını, uçakları, çelik köprüleri ve boruları yerin üstünde ve altında paslandırabilir.

Share:

Author: serkan ozkan