Termometre Sıcaklık Ölçer Nedir

termometre

Termometre, en yaygın olarak kabul edilen hava araçlarının biri ölçmek için kullanılan araçlardır ortam hava sıcaklığını . SI (uluslararası) sıcaklık birimi Santigrat derecedir, ancak ABD’de sıcaklıkları Fahrenheit cinsinden kaydederiz.

Termometrelerin Yapısı

Cıvalı termometreler üst ucu kapalı ve alt ucunda cıva bulunan bir tüpten oluşur. Bu tüp, cıvanın hareket ettiği yerin, çok küçük bir çapa sahip olduğu bir tüptür. Sıcaklığın artmasıyla birlikte, içerisindeki cıva genişler ve de o dar alanda hareketine başlar. Böylece, cıva yükselir ve biz sıcaklığın arttığı yeni değeri böylelikle görebiliriz.
Asıl önemli olan bir ayrıntı, termometre kalibrelerinin iyi yapılmasıdır. Bu uygulama da, suya göre yapılmaktadır. Normal atmosfer basıncı, 760 mm cıva basıncıdır. Bu normal atmosfer basıncında, suyun donma ve kaynama noktalarına göre; kalibrasyon yapılmaktadır.

Termometrenin İcadı

Galilei‘nin 1597’de bir tür ısı ölçer kullandığı bilinmektedir. Yani ismi termometre ile anılan ilk kişi, Galilei’dir. 1624 yılında, atmosferdeki ısı değişimlerini ölçmek için kullanılan alete; “thermoscope“ denilmiştir. 1650’de ise; ısı ölçümünde alkol kullanılmaya başlanmış ve İngiliz Robert Hook, 0°C noktalı termometreyi bulmuştur.
1665 yılında, Daniel Gabriel Fahrenheit; suyun donma noktasını 32°C ve kaynama noktasını 212°C kabul etmiştir. 1970’lere kadar İngilizce konuşan tüm toplumlarda kullanılan Fahrenheit ölçeği ile, cıvalı sıcaklık ölçer icat edildi.

Share:

Author: serkan ozkan