Rüzgar Yönünü ve Hızını Etkileyen Faktörler

Basitçe söylemek gerekirse, rüzgar havanın hareketidir. Yüksek basınç bölgelerinden alçak basınç bölgelerine hareket eden hava tarafından oluşturulur. Hava basıncı, Dünya atmosferinin Dünya yüzeyine baskı yapan ağırlığını ifade eder. Rüzgarlar birkaç faktörden dolayı eser: güneş, Dünya’nın şekli, yükselen sıcak hava ve batan soğuk hava ve Dünya’nın dönüşü. Rüzgarlar, kara ve deniz arasındaki sıcaklık farkları tarafından oluşturulabilir. Rüzgarlar ayrıca dağ yamaçlarında yukarı ve aşağı oluşturabilir.

Rüzgar yönü

Güneş ışığı enerji verir, ancak Dünya’nın hemen hemen küresel bir şekle sahip olması nedeniyle eşit olarak inmez. Dünya düz olsaydı, Dünya’nın tüm bölgeleri aynı miktarda güneş ışığı alırdı. Bununla birlikte, Dünya’nın kavisli doğası, bazı bölgelerin diğerlerinden daha fazla güneş ışığı almasına neden olur. Ekvator bölgeleri açıkça gezegenin kutup bölgelerinden daha fazla güneş ışığı alır.

Ekvator bölgelerinde hava çok daha hızlı ısınır ve yükseldikçe soğuk hava onun yerini almak için içeri girer. Bu gerçekleşirken, soğuk havanın sıcak havadan daha yoğun olması nedeniyle kutupların üzerindeki soğuk hava batıyor. (Bu, moleküllerinin daha sıkı bir şekilde paketlendiği anlamına gelir.) Ekvator üzerinde yükselen hava ile kutuplarda batan hava arasında bir akım oluşur.

Ekvator üzerindeki hava yükselir ve soğuduğu ve battığı kutuplara doğru hareket eder. Bu hava daha sonra tekrar ısındığı ve yükseldiği ekvatora doğru hareket eder. Bu süreç sürekli bir döngüdür ve konveksiyon akımı olarak adlandırılır. Bu akımın daha küçük bölümlerine konvansiyonel hücreler denir.

İlginçtir ki, Dünya’nın dönüşü de rüzgarın yolu üzerinde etkilidir. Dünya dönerken rüzgar yön değiştirir. Bu, Dünya konveksiyon akımlarının altında dönerken rüzgarın yolunun büküldüğü anlamına gelir. Bu döndürme, Coriolis Etkisi adı verilen bir etki yaratarak yollarını çarpıtır.

Coriolis Etkisi, Gustave-Gaspard de Coriolis adında bir adamın adını almıştır. Coriolis, 1792’den 1843’e kadar yaşayan bir Fransız fizikçiydi. Coriolis Etkisini ilk olarak 1835’te tanımladı. Bilim yazarı Desonie’ye göre Coriolis Etkisi, bir nesnenin Dünya’nın dönüşünün bir etkisi olarak yanlara doğru hareket etme eğilimidir.

Reader’s Digest Weather, Dünya üzerindeki büyük rüzgar akışlarını “atmosferin genel dolaşımı veya küresel rüzgar düzenleri” olarak tanımlar. Dünyanın hem kuzey hem de güney yarım küreleri üç ana hava sirkülasyonu yaşar: Hadley hücresi, Ferrell hücresi ve kutup hücresi. Dünyanın dönüşü, her hücrede havayı farklı şekilde saptırır ve Coriolis Etkisi’nin bir sonucu olarak meydana gelen düzenli rüzgar desenleri (veya yönleri) olarak adlandırılır: Kutup Doğusu, Batı Rüzgarları ve Ticaret Rüzgarları.

Rüzgar hızı

Rüzgar hızı da birkaç faktöre bağlıdır. Rüzgar hızını belirleyen önemli bir faktör, yüksek basınç ve alçak basınç alanları arasındaki farktır. İki bölge arasındaki fark ne kadar büyük olursa, rüzgar hızı da o kadar yüksek olur. Başka bir deyişle, geniş bir alandan küçük bir merkeze doğru hava çekildiğinde, daha güçlü rüzgarlar üretilecektir. Kasırgalar ve kasırgalar sırasında olan budur.

Rüzgar hızını etkileyen bir diğer faktör konumdur. Smithsonian’ın Dünyası’na göre, rüzgar her zaman okyanusta karada olduğundan daha güçlüdür. Tepeler, ağaçlar, yapılar ve diğer engellerin arazi üzerinde yarattığı sürtünme rüzgarı yavaşlatma eğilimindedir. Su üzerinde karada olduğundan çok daha az sürtünme vardır ve rüzgarlar çok daha uzun mesafelerde kesintisiz olarak esebilir. Dağların üzerinden esen rüzgarlar gibi yüksek irtifa rüzgarları da olağanüstü güç ve hıza sahip olabilir.

Rüzgar, havanın gezegendeki hareketinin günlük yaşam üzerinde müthiş bir etkisi vardır. Dünyadaki hava ve iklimi belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Rüzgar hızı ve yönü birçok şey tarafından belirlenir ve tüm süreç oldukça karmaşık görünebilir. Ancak, bir şey tamamen açık kalır; rüzgar en güçlü kuvvettir.

Share:

Author: co.admin