Güneş ışığını ölçen alet?

Piranometreler , belirli bir düzlemsel yüzeyde güneş ışınımını ölçmek için kullanılan özel bir hava tahmin ekipmanı türüdür. Ayrıca, 0,3 ila 2,8 mikrometre dalga boyu aralığında güneş radyasyonu akı yoğunluğunu (W/m2) tespit etmek ve kaydetmek için tasarlanmıştır .

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün standart aracı haline geldiler ve Uluslararası ISO 9060 standardı kapsamındalar. Bu tür cihazlar, İsviçre’deki Dünya Radyasyon Merkezi tarafından sağlanan Dünya Radyometrik Referans kullanılarak kalibre edilme eğilimindedir.

Piranometreler, aşağıdaki ana bileşenlerden oluşma eğilimindedir:

– Seri bağlı termokupllardan oluşan ve güneş emici bir malzeme ile kaplanmış bir sensör olan bir termopil.

– Cihaza girebilen ışığın dalga boylarını sınırlamak için bir cam kubbe. Ayrıca termopili rüzgar, yağmur ve konveksiyondan korur.

– Yayılan radyasyonu ölçen ve yüzeyden gelen ışın radyasyonunu engelleyen bir Örtücü disk

Bu cihazlar normalde pasiftir ve herhangi bir güç kaynağı gerektirmez. Modern elektronik piranometreler ise az miktarda elektrik girdisi gerektirir.

Share:

Author: co.admin