meteroloji nedir

edirne tahmini

Meteoroloji, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bir bilim dalıdır1. Yunanca “meteoron” kelimesinden adını alır ve gökyüzünde olan olaylar anlamına gelir1. Meteoroloji, hava durumu tahminleri, iklim değişiklikleri, atmosferik koşullar ve bu koşulların çevre üzerindeki etkileri gibi konuları kapsar. Ayrıca, meteoroloji bilimi, hava durumu ile ilgili verileri toplamak, analiz etmek ve bu bilgileri kullanarak tahminler yapmak için çeşitli araçlar ve teknolojiler kullanır

Share:

Author: co.admin