Sıcak ve Soğuk Cephe Arasındaki Fark Nedir?

cephe

Hem sıcak hem de soğuk cephe, ikisi arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları doğru bir şekilde anlamak için ayrıntılı bir açıklama gerektiren karmaşık hava sistemleridir. Yine de, uygun bir başlangıç ​​noktası oluşturmak için öncelikle ikisi arasındaki temel farkı net ve öz bir şekilde anlamak önemlidir
Bir sıcak hava kütlesinin sınırında, daha soğuk havaya sahip bir alana doğru ilerlerken ılık bir cephe oluşurken, daha sıcak havaya sahip bir alana hareket eden bir soğuk hava kütlesinin sınırında soğuk bir cephe oluşur. Bu tanım kulağa biraz soyut gelebilir, ancak bazı çok net farklılıklar bu iki ilerleyen hava kütlesini birbirinden ayırır.

Özetle, soğuk bir cephe normalde, bir bölge üzerinde önemli bir etki yaratan fırtınalı, yağmurlu havanın aniden gelişiyle karakterize edilir. Buna karşılık, sıcak bir cephenin oluşması daha uzun sürer ve genellikle daha uzun süreler için daha yumuşak bir yağış üretir.

Bu oldukça geniş ifade, tüm önden olaylar için geçerli değildir. Yine de, bu tür atmosferik koşullar, genellikle sıcak ve soğuk cephelerin gelişiyle ilişkili tipik hava durumu davranışlarıdır.

İki hava sistemi, sıcak bir cephenin ardından gelen daha sıcak hava ile birbirinden ayırt edilebilirken, daha soğuk bir hava kütlesi, soğuk bir cephenin gelişini yakından takip eder.

Her cepheye eşlik eden bulut türü, aynı zamanda ön sistem türünün de göstergesidir. Sıcak cepheler tekdüze alçak tabakalı bulutlarla ilişkilendirilirken, soğuk yazı tiplerine kümülonimbus bulutları gibi önemli bir dikey birikime sahip fırtına bulutları eşlik eder.

Her bir ön sistemin temel bir açıklamasıyla, her bir hava olayına ayrı ayrı odaklanmak, ikisi arasındaki farklılıklar ve benzerlikler hakkında daha net bir anlayış sağlayacaktır.

Sıcak Bir Cephenin Tanımı
Önceki bölüm, sıcak ve soğuk cepheler arasındaki temel farkları zaten vurgulamıştı. Bununla birlikte, sıcak bir cepheye daha ayrıntılı bir şekilde bakıldığında, bu farklılıkların neden ve nasıl oluştuğunu daha iyi anlayabileceksiniz.
Sıcak cephelerle ilgili en büyük yanılgılardan biri, olguyu karakterize eden hava koşullarının her zaman sıcak ve kuru olduğu inancıdır.

Çoğu zaman, bu cepheyi takip eden hava sadece daha sıcak değil, aynı zamanda önündeki soğuk havadan daha nemlidir. Bu, yumuşak ve inatçı yağış büyülerinin oluşması için ideal koşulları yaratır. Bu tür yağmurlar, mahsul büyümesinin yumuşak ve sürekli yağmura bağlı olduğu tarım sektöründe çok hoş karşılanır.

Sıcak cepheler de yüksek basınçlı bir sistemle ilişkilendirilir . Ön sistem yaklaştıkça hava basıncı düşer. Bununla birlikte, hava kütlesinin ön kenarı bir alanın üzerinden geçtiğinde, düzleşmeye başlar ve arkasındaki hava bölgeyi doldururken yükselmeye devam eder. Sıcak bir cephe, yarım daireler içeren kıvrımlı kırmızı bir çizgiyle daha da sembolize edilir ve bu, onu herhangi bir hava durumu haritasında anında tanımlanabilir hale getirir. Yarım daireler, ön tarafın hareket ettiği yöne bakar.

Sıcak bir cephe, soğuk bir cepheden çok daha yavaş hareket ettiğinden, genellikle soğuk cephenin sıcak cepheyi yakalaması ve bunun da tıkanmış bir cepheyle sonuçlanmasıyla karşılaşılır .  Sıcak bir cephenin nasıl geliştiğini anlamak, bu ön sistemlerin neden onları benzersiz kılan özellikleri sergilediğini açıklamaya yardımcı olacaktır

Sıcak Bir Cephe Nasıl Gelişir?
İlerleyen bir sıcak hava kütlesi, daha soğuk bir bölgeyle karşılaştığında sıcak bir cephe gelişmeye başlar.
Sıcak hava, soğuk havadan daha az yoğun olduğu için yer değiştiremez. Bunun yerine, daha sıcak kütlenin ön kenarı, hakim soğuk havanın sınırının üzerine kademeli olarak yükselir.
Hava, soğuk hava kütlesinin arkasında yükselmeye devam ederken, su buharı artık gaz halinde tutulamayana kadar soğumaya başlar ve yoğuşma meydana gelir.
Havanın yükseldiği yumuşak gradyan, uzun süreli yumuşak çökelme büyüleri üretmekten sorumlu olan tekdüze stratus bulutlarının oluşumuna yol açar.
Sıcak cephe geçerken, atmosferik koşullar daha yüksek sıcaklıklar ve hava basıncında artış ile karakterize edilir.

Soğuk Cephenin Tanımı
Sıcak bir cephede olduğu gibi, soğuk bir cephenin nasıl çalıştığını daha detaylı inceleyerek çok daha iyi anlayacaksınız. Ayrıntılara geçmeden önce, soğuk cephenin ne olduğuna dair net ve öz bir tanıma ihtiyaç vardır. Soğuk cepheler genellikle yoğun yağış ve fırtınalı atmosfer koşullarıyla ilişkilendirilir. Dolu ve şimşek gibi aşırı hava koşulları genellikle soğuk cephenin gelişine eşlik eder. Soğuk bir cephenin arkasındaki hava, içeriye girdiği sıcak hava bölgesinden çok daha yoğundur. Sonuç olarak, hafif ılık havayı hızla atmosfere kaldırarak hızla soğumasına ve yoğunlaşmasına neden olur. Nemli sıcak havanın hızla yükselmesi ve yoğunlaşması, şiddetli sağanak yağışların meydana gelmesi ve gök gürültülü fırtına oluşumu için ideal koşulları yaratır.

Soğuk cepheler de düşük basınçlı bir sistemle ilişkilidir. Ön sistem yaklaştıkça hava basıncı düşmeye başlar. Cephe geçerken basınç en düşük noktasına ulaşır ve ardından onun ardından tırmanmaya başlar. Soğuk bir cephe ayrıca üçgenler içeren kıvrımlı mavi bir çizgiyle sembolize edilir, bu da onu herhangi bir hava durumu haritasında anında tanımlanabilir hale getirir. Üçgenler, ön tarafın hareket ettiği yöne bakar.

Soğuk cepheler, bazen sıcak bir cephenin hızının iki katına varan hızlarda hareket etmeleriyle de karakterize edilir. Bu, bu tür ön sistemin sık sık yakalanmasının ve sıcak bir cepheyle “çarpışmasının” bir nedeni budur, bu da tıkalı bir cephe oluşumuna neden olabilir . Sıcak ve soğuk cephelerin bazı açık benzerlikleri vardır, ancak aynı zamanda onları birbirinden ayıran bazı farklılıklar vardır. Soğuk cephenin geliştirilmesindeki adımları atarak, bu fark daha da belirgin hale gelecektir:

Soğuk Cephe Nasıl Gelişir?

Soğuk bir cephe, ilerleyen bir soğuk hava kütlesinin daha sıcak havaya sahip bir bölgeyle karşılaştığında gelişmeye başlar.
Ön sistem yaklaştıkça hava basıncı düşmeye devam ediyor. Cephe geçerken en alçak noktasına ulaşır ve ardından tekrar tırmanmaya başlar.
Ön sistemdeki soğuk hava, önceki sıcak havadan çok daha yoğundur. Sonuç olarak, soğuk cephenin ön kenarı hakim olan sıcak havanın altına kolayca iter ve onu atmosfere yükseltir.
Sıcak havanın yükselmeye zorlandığı hız ve ani su buharının hızlı yoğunlaşmasına ve fırtına bulutlarının oluşmasına izin verir.
Bu hızlı gelişme, şiddetli sağanak yağışların ve gök gürültülü fırtınaların oluşması için ideal koşulları yaratır. Bu fırtına sistemlerinde dolu, şimşek ve gök gürültüsü gibi şiddetli hava koşulları meydana gelebilir.
Soğuk cephe yaklaştıkça hava sıcaklıkları da önemli ölçüde düşmeye başlar ve önden geçerken en düşük noktasına ulaşır. Soğuk hava gövdesi, ön sistemin ön kenarının arkasında hareket ederken soğuk kalır.
Aşağıdaki bölüm, gelişimleri ve özelliklerindeki belirli farklılıkları vurgulamak için sıcak ve soğuk cephe arasında doğrudan bir karşılaştırma yapıyor.

Share:

Author: trhava