Sıcak Cephe Özellikleri

cephe

Bulutlarımızın ve yağışlarımızın çoğundan hava cepheleri sorumludur. Bununla birlikte, bu havanın özellikleri, soğuk veya sıcak olsun, cephe tipine bağlıdır. Her bir ön sistem türünün doğasını anlayarak, karşılaşacağınız hava durumunu daha doğru bir şekilde tahmin edebilirsiniz. Sıcak bir cephe olması durumunda mutlaka şemsiyenizi ve yağmurluklarınızı kırmalısınız. Cepheler, çarpışan hava kütleleri arasındaki sınırları temsil eder. Sıcak cepheler, sıcak havanın soğuk havanın yerini aldığı geçiş bölgesini temsil eder. Bu cepheler tipik olarak bir alçak basınç merkezinin doğusunda oluşur; burada alçak saatin tersi yönde dönüşünün güney rüzgarları, daha sıcak havayı kuzeye doğru iter. Sıcak cepheler genellikle güneybatıdan kuzeydoğuya doğru hareket eder.

Yapısal ve Davranışsal Özellikler
Sıcak hava ilerledikçe, soğuk hava hafif eğimli bir rampa görevi görür. Bu rampa, daha sıcak, daha az yoğun havanın geniş alanlarını nazikçe yükseltir. Tipik bir sıcak cephenin eğimi, soğuk bir cephenin çok daha dik olan 1: 100 eğimi ile karşılaştırıldığında 1: 200’dür. Bu nedenle ılık cepheler, çok daha geniş bir bulut örtüsü ve yağış alanı ile karakterize edilir. İlerleyen sıcak hava daha az yoğun olduğu için, ağır soğuk havayı geri itmekte zorlanır. Bu nedenle ılık cepheler soğuk cephelerden daha yavaş hareket eder ve daha uzun bulut ve yağış dönemlerine katkıda bulunur.

Bulut ve Yağış Özellikleri
Bulutlar ve yağışlar, hem önceden hem de ılık cephenin arkasında yüzlerce mil uzanabilir. Sıcak bir cephe yaklaşırken, tipik olarak ilk önce yüksek, incecik cirrus bulutlarını gözlemleyeceksiniz. Cephe yaklaştıkça, bulut katmanı kalınlaşacak ve taban düşecektir. Bu dizi tipik olarak sirrostratus bulutlarından, ardından altostratus, stratus ve nimbostratus bulutlarından oluşacaktır. Sıcak cephenin geçişini takiben, stratokümülüs bulutları oluşabilir ve sonunda temizleme izler. Sıcak bir cephe ile ilişkili yağış tipik olarak sabittir ve hafif ila orta şiddettedir. Bu cephelerin yavaş hızından dolayı yağmur birkaç saat hatta birkaç gün sürebilir. Sıcak cepheler bazen daha yoğun yağışlı gök gürültülü fırtınalar üretebilir.

Sıcak cepheler tipik olarak güneydoğu rüzgarlarından güneybatı rüzgarlarına geçişle karakterize edilir. Soğuk cephelerin aksine, ön taraftaki rüzgarlar genellikle hafif ve değişkendir. Adından da anlaşılacağı gibi sıcak cepheler, sıcaklıkta ve aynı zamanda nemde bir artışla da karakterize edilir. Sıcak cepheler genellikle düşük basınç merkezleri içerdiğinden, sıcak bir cephe yaklaştıkça barometrik basınç düşecektir. Sıcak bir cephenin ardında, basınçlar nihayetinde tekrar yavaşça yükselmeye başlamadan önce tipik olarak dengelenecektir. Sıcak cepheler genellikle düşük bulutlu ve sabit yağış katmanları nedeniyle zayıf görüş ile karakterize edilir.

Share:

Author: davis angel