Atmosferik basıncı ölçmek için hangi alet kullanılır?

barometre

Barometre, atmosferik basıncı ölçmek için meteorolojide kullanılan bilimsel bir araçtır. Basit bir barometre, cıva ile doldurulmuş ve bir cıva kabına çevrilmiş uzun bir cam tüpten (bir ucu kapalı, diğer tarafı açık) oluşur. Barometre, tıpkı bir dizi terazi gibi, cam tüpteki cıva ile dış hava basıncını dengeleyerek çalışır. Hava basıncı arttıkça – yani hava ağırlaştıkça – civanın daha fazlasını tüpün içine iter. Hava basıncı düştükçe, cıvanın çoğu tüpten boşaltılır. Böylelikle tüpteki cıva seviyesi, hassas bir hava basıncı ölçümü sağlar.

Author: admin