Piranometre Nedir?

guneshalkasi

Piranometreler , belirli bir düzlemsel yüzeydeki güneş ışınımını ölçmek için kullanılan özel bir hava durumu tahmin ekipmanı türüdür. Ayrıca, 0.3 ila 2.8 mikrometre dalga boyu aralığında güneş radyasyonu akı yoğunluğunu (W / m2) tespit etmek ve kaydetmek için tasarlanmıştır .

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün standart aracı haline gelmişlerdir ve Uluslararası ISO 9060 standardı kapsamındadırlar. Bu tür cihazlar, İsviçre’deki Dünya Radyasyon Merkezi tarafından sağlanan Dünya Radyometrik Referans kullanılarak kalibre edilme eğilimindedir.

Piranometreler aşağıdaki ana bileşenlerden oluşur

Seri olarak termokupllardan yapılmış ve güneş emici bir malzeme ile kaplanmış bir sensör olan bir termopil.

Cihaza girebilecek ışığın dalga boylarını sınırlandırmak için cam kubbe. Ayrıca termopili rüzgar, yağmur ve konveksiyondan korur.

Yayılmış radyasyonu ölçen ve yüzeyden ışın radyasyonunu bloke eden bir Occulting disk

Bu cihazlar normalde pasiftir ve herhangi bir güç kaynağı gerektirmez. Modern elektronik piranometreler ise az miktarda elektrik girişi gerektirir.

Share:

Author: co.admin