Bulutların Doğası

prc istanbul

Bulutlar, nemli hava doygun hale gelecek kadar soğutulduğunda oluşur. Havayı soğutmanın ana mekanizması onu yükselmeye zorluyor. Atmosferde yükseklik arttıkça basınç azaldığından, hava yükseldikçe genişler ve bu nedenle soğur. Sonunda doymuş hale gelebilir ve su buharı daha sonra bulut oluşturmak için su damlacıkları halinde yoğunlaşır. Sıcaklık yaklaşık -20°C’nin altına düşerse, su damlacıklarının çoğu donmuş olacak ve bu nedenle bulut esas olarak buz kristallerinden oluşuyor. Bulutları oluşturmak için nemli havanın kaldırılabileceği dört ana yol vardır:

Dünya yüzeyindeki ısıtılmış havanın termal akımlar (konveksiyon) şeklinde yükselmesiyle hızlı yükseliş
Sıcak nemli havanın soğuk hava tarafından kesildiği yavaş yaygın yükseliş
Dünya yüzeyindeki sürtünmeden kaynaklanan türbülanslı girdaplarla ilişkili yukarı doğru hareket
Dağların veya tepelerin üzerinden yükselmeye zorlanan hava
Tropiklerde, birinci yol en yaygın olanıdır ve kümülüs tipi bulutlar üretme eğilimindedir.

Share:

Author: admin