Deprem Artçısı Nedir?

deprem ist

Televizyon kamerası, bir zamanlar evler, apartmanlar ve ofis binaları olan moloz yığınlarının üzerinde durarak harap olmuş bir şehir manzarasını seyrediyor. Sersemlemiş ve tozlu hayatta kalanlar, hatıralar, değerli eşyalar veya sadece yiyecek ve su aramak için hayatlarının kalıntılarını toplarlar. İnsanlar bozulmamış gibi görünen binalardan bile kaçınırlar; ve geceleri hayatta kalanlar, çevrelerindeki hasarlı evlerin çökmesine neden olabilecek artçı şoklardan korkarak açıkta uyurlar. Bu artçı sarsıntılar nelerdir ve neden korkulmalı?

Artçı, aynı yerde büyük bir depremden sonra meydana gelen daha küçük bir depremdir. Hareketler, ana şoktan sonra yer kabuğunun ayarlanmasıyla gerçekleşir.

Ön şok ana şok ve artçı şok terimleri, depremlere sıralarına ve kuvvetlerine göre verilir. Bir depremin ana şoku en büyük harekettir. Ana şoktan önceki küçük hareketlere ön şok, sonrasındaki küçük hareketlere artçı şok denir. Öncü, ana şok ve artçı sarsıntıları içeren bir grup ilgili depreme deprem kümesi denir.

Büyük deprem artçıları, zamanla hem büyüklükleri hem de sıklıkları azalsa da, ana şoktan birkaç yıl sonrasına kadar devam edebilir. Büyük bir depremin yakınındaki deprem hareketlerinin sayısı ve büyüklüğü, yerkabuğundaki günlük küçük kaymalardan artık ayırt edilemediğinde, artçı sarsıntıların dönemi sona ermiş sayılır.

Artçı şok gücü ve sıklığı basit kuralları takip eder. Birincisi, ana şoktan sonra artçı şokların sayısının zamanla azalmasıdır. Örneğin, üçüncü gündeki artçı şokların sayısı, birinci gündeki artçıların sayısının yaklaşık 1/3’ü kadardır; ve altıncı gündeki sayı yaklaşık 1/6’dır. İkinci kural, ana şokun, en büyük artçı şokundan yaklaşık 1,1 ila 1,2 kat daha güçlü olmasıdır. Bu, ana şokun hareketinin yaklaşık 1/11 ila 1/12’si arasında yer hareketine neden olur. 2010 Haiti Depremi durumunda, ana şok yaklaşık 7,1 büyüklüğündeydi ve altı gün sonra ilk büyük artçı şok, basketbol sahasında yaklaşık 6.1 büyüklüğündeydi.

Deprem artçılarının en büyük tehlikesi, tahmin edilemez olmalarıdır. Felaket bir depremden sonra, ana şokun neden olduğu yıkıma güçlü artçı şoklar eklenir. Ana depremde zayıflayan binalar çökebilir ve hasarlı altyapı bir darbe daha alır. Kurtarma ve yardım operasyonları, ek hasar ve halkın artan terörü nedeniyle yavaşlar. Ne yazık ki, sismologlar artçı şokların meydana gelme olasılığını tahmin edebilmelerine rağmen, büyüklüklerini veya zamanlamasını tahmin edemezler.

Özetle, artçı şoklar, büyük bir depremden sonra meydana gelen daha az güçlü depremlerdir. Artçı sarsıntıların sıklığı ve gücü zamanla azalır ve en büyük tehlikeleri tahmin edilemez olmaları ve ana şokun verdiği hasarı daha da kötüleştirmeleridir.

Share:

Author: co.admin