Kar Ölçer

kar olcer

Kar ölçer, belirli bir süre boyunca katı yağışları ölçmek için kullanılan bir araçtır. Enstrüman iki bölümden oluşmaktadır. Bileşenlerden biri bakır bir toplama kabı, diğeri ise bir ölçü aletidir. Kar toplandıktan sonra kap kaldırılır. Kar, tankta eritilir ve ardından toplanan kar miktarını ölçen bir ölçüm silindirine dökülür.

Share:

Author: co.admin