Yüksek Basınç Nedir? Alçak Basınç Nedir?

alcakbas

Dünya’nın atmosferi yüzeye baskı yapıyor. HektoPaskal (hPa) cinsinden ölçülen bu basınçlar milibar olarak da adlandırılır. Deniz seviyesindeki standart basınç 1013hPa olarak tanımlanmıştır.

Yüksek basınç nedir?

Eşit deniz seviyesinde basınca sahip olan çizgiler, bir hava durumu tablosunda birbirine katılır ve izobarlar olarak adlandırılır. İzobarları gösteren hava durumu çizelgeleri, yüksek ve düşük basınçlı alanları tanımlar.

Yüksek basınç alanı, Dünya yüzeyindeki atmosfer basıncının çevresindeki ortamdan daha büyük olduğu bir bölgedir. Ortalamanın üzerinde basınca sahip alanlara antisiklon denir . Antisiklonlar hava batarken ortaya çıkar. Sonuç olarak, havada genellikle çok az bulut vardır. İngiltere’de antisiklonlar kışın soğuk, açık günler ve yazın sıcak ve güneşli günler getirir. Yüksek basınçlı bölgelerdeki rüzgarlar, merkezlerine yakın yüksek basınç alanlarından, merkezlerinden daha uzaktaki daha düşük basınç alanlarına doğru akar. Bu hafif rüzgarlar kuzey yarımkürede saat yönünde esiyor.

Bir hava durumu haritasında ve düşük basınç alanı, bir dizi izobarın merkezinde bir H ile gösterilir.

Alçak basınç nedir?

1013 milibardan düşük olan basınçlara alçak basınç (siklon) yüksek olanlara ise yüksek basınç (antisiklon) denir.

Alçak Basınç Alanı, çevredeki alanlardan daha düşük atmosferik basınca sahip bir alandır. Genellikle orta enlem ılıman bölgelerde düşük basınç meydana gelir. Bu tür alanların oluşum sürecine siklogenez denir. Düşük Basınç Alanı, karakteristik olarak farklı soğuk ve sıcak hava kütlelerinin birleştiklerinde yüzeylerinin çarpması sonucu oluşan hareket ile oluşur. Oluşum süreci dört aşamaya bölünmüştür – erken aşama, olgunlaşma aşaması, bozulma aşaması ve dağılma aşaması. Düşük Basınç Alanının ortalama yaşam süresi yaklaşık yedi gündür.

Alçak Basınçlı Alanlar, atmosfer, sıcak ve soğuk hava kütleleri arasındaki sınırda sıcaklık karşıtlığını eşitlediğinde oluşur. Bu nedenle, her Alçak Basınç Alanına soğuk ve sıcak bir cephe eşlik eder. Bu farklı hava kütleleri, alçak merkezin oluşmasının nedenleridir.

Alçak Basıncın yakınındaki hava yükseldiğinde soğutulur ve yoğunlaşır. Bu nedenle, Düşük Basınçlı Alanlar yağış, bulutlar ve genellikle kararsız hava koşulları getirme eğilimindedir. Coriolis Etkisi ve Dünya’nın dönüşü nedeniyle, Düşük Basınçlı sistemin rüzgarları kuzeyde saat yönünün tersine ve ekvatorun güneyinde saat yönünde döner.

Author: webmaster