Hava Basıncını Ölçme Aleti

barometre

Atmosferik basıncı atmosfer veya milibar olarak adlandırılan birimlerle ölçmek için bir barometre kullanılır. En eski barometre türü cıva barometresidir . Bu alet, barometrenin cam tüpünde yükselirken veya alçalırken cıva ölçer. Atmosferik basınç temelde rezervuarın üzerindeki atmosferdeki havanın ağırlığı olduğundan , barometredeki cıva seviyesi, cam tüpteki cıva ağırlığı rezervuarın üzerindeki hava ağırlığına tam olarak eşit olana kadar değişmeye devam edecektir. İkisinin hareketi durduğunda ve dengelendiğinde, basınç, dikey sütundaki cıva yüksekliğindeki değer okunarak kaydedilir. Cıvanın ağırlığı atmosfer basıncından azsa, cam tüpteki cıva seviyesi yükselir yüksek basınç). Yüksek basınçlı bölgelerde hava, dünya yüzeyine doğru, çevredeki alanlara akabileceğinden daha hızlı batar. Yüzeyin üstündeki hava moleküllerinin sayısı arttığı için o yüzeye kuvvet uygulayacak molekül sayısı daha fazladır. Rezervuarın üzerinde artan hava ağırlığı ile cıva seviyesi daha yüksek bir seviyeye yükselir. Cıvanın ağırlığı atmosferik basınçtan büyükse cıva seviyesi düşecektir (düşük basınç). Gelen Alçak basınç alanlarında hava daha çabuk çevredeki bölgelerden akan hava tarafından değiştirilebilir daha Dünya’nın yüzeyinden uzağa yükseliyor. Alanın üstündeki hava moleküllerinin sayısı azaldığından, o yüzeye kuvvet uygulayacak daha az molekül vardır. Haznenin üzerinde azaltılmış hava ağırlığı ile cıva seviyesi daha düşük bir seviyeye düşer.

Diğer barometre türleri arasında aneroid ve dijital barometreler bulunur. Aneroid barometreler cıva veya başka herhangi bir sıvı içermez, ancak sızdırmaz ve hava geçirmez metal bir bölmeye sahiptirler. Bölme, basınç değişikliklerine yanıt olarak genişler veya daralır ve basınç okumalarını göstermek için kadran üzerindeki bir gösterge kullanılır. Modern barometreler dijitaldir ve atmosferik basıncı doğru ve hızlı bir şekilde ölçebilir. Bu elektronik aletler, bir görüntüleme ekranı boyunca mevcut atmosferik basınç okumalarını görüntüler.

Share:

Author: co.admin