Asit yağmuru Neden Olur

asit

Yanan fosil yakıtlardan kaynaklanan kükürt dioksit ve azot oksitler gibi emisyonlar atmosferdeki su ile reaksiyona girdiğinde, asidik yağış yere düşer ve dünyadaki çeşitli bitkileri, hayvanları ve hatta insan yapımı yapıları etkiler. Asit yağmuru gölleri ve nehirleri daha asidik hale getirir ve bu da bazı hayvan yaşamını yok eder. Asit yağmuru ayrıca bitkilerin besin elde etmesini zorlaştırarak ormanları yok eder. Bir ekosistemin bir kısmı asit yağmurundan etkilendiğinde, o bölgedeki diğer bitki ve hayvanların yaşamlarını etkiler. Asit yağmuru bina ve heykellerin çürümesine de katkıda bulunur.

Share:

Author: co.admin