Hava Durumu Cepheleri Nedir?

cephe

Hava cepheleri, geçiş bölgeleri oldukları için meteorolojik aktivitenin birincil nedenidir. Bu sınırlar, farklı sıcaklıklara, nemlere ve yoğunluklara sahip iki hava kütlesini ayırır. Birkaç tür hava cephesi vardır. Oluşan cephe tipi, hava kütlesinin akış yönüne ve özelliklerine bağlıdır. Bir ön bölge 20 ila 100 mil genişliğinde olabilir ve ön taraf ile arka taraftaki koşullar arasında kesinlikle belirgin bir kontrast vardır; bu sıcaklık farklılıkları, çiy noktası, rüzgar yönü, hava koşulları ve bulut örtüsünü içerir.

Hava Durumu Cepheleri
Beş ana cephe tipi (soğuk, sıcak, tıkalı, sabit ve kuru hat fenomeni) hava kütlesinin hareket yönüne ve özelliklerine bağlıdır. İki farklı hava kütlesi çarpıştığında, daha sıcak hava daha soğuk, daha yoğun havanın üzerine yükselir. Kuzey yarımkürede, cephelerin çoğu bulutları ve yağmuru taşıyarak batıdan doğuya seyahat eder. Cephe bir alandan geçerken rüzgar hızı ve yönündeki değişiklikler, atmosferik basınç ve nem oluşur.

Soğuk Cepheler
Soğuk hava, sıcak havanın yerini aldığında, soğuk bir cephe oluşur. Sıcak hava yükselip soğudukça su buharı bulut oluşumu ile yoğunlaşır. Soğuk cephelerden kaynaklanan yağmur kısa ömürlü ve ağırdır, ön kısım ilerledikçe genellikle yaklaşık 50 millik bir mesafeyi etkiler. Soğuk cepheler, alanların üzerinde diğer türden cephelerden daha hızlı eserek, yoğunluğunu korurken ön tarafla birlikte hareket eden en şiddetli fırtınalardan bazılarını üretir. Genellikle güçlü gök gürültülü fırtınalar, öne paralel ve önünde hareket eden ve açık mavi gökyüzü ile serin havayı geride bırakan bir fırtına çizgisi ile ilişkilendirilirler. Bir hava haritasında, soğuk cephe sembolü genellikle ön tarafın hareket yönüne işaret eden üçgen tırtıllara sahip mavi bir çizgidir.

Sıcak Cepheler
Sıcak cepheler daha yavaş hareket eder ve soğuk cephelerden daha az şiddetlidir. Soğuk hava üzerinde hareket eden ılık hava ile ilişkilidirler ve hafif ila orta şiddette yağmur, çiseleme veya karlı geniş bölgelerde üretme olasılıkları daha yüksektir. Cirrus bulutları ve alto kümülüsü, sisle birlikte, genellikle bir alandan geçerken sıcak cephelerden önce gelir. Ardından gelen daha ılıman hava sıcaklık olarak daha sıcak olacaktır.

Tıkalı Cepheler
Tıkalı cephelerin koşulları, soğuk, sıcak ve soğuk hava birleştiğinde ortaya çıkar. İki tür tıkalı cephe vardır: soğuk ve sıcak. Soğuk tıkanmış cephe, soğuk bir cephe sıcak bir cepheyi geçtiğinde oluşur. Sıcak cephe, zemin yüzeyi boyunca yavaşça sürünen soğuğun üzerinde yükselir. Hava, tıkanma başladığında sıcak bir cepheyi karakterize eder, ancak yavaş yavaş düşük sıcaklıklar ve şiddetli yağmur ile soğuk bir cepheye dönüşür.

Sıcak tıkanmış cephe, soğuk bir cephe aşırı soğuk bir cephe üzerinde katmanlı sıcak bir cepheye yaklaştığında ortaya çıkar. Bu durumda, soğuk ve sıcak cepheler yükselir ve yer seviyesine yakın kaldığı için aşırı soğuk cephenin üzerinden geçer. Ortaya çıkan hava durumu, geçen sıcak cepheye benzer.

Sabit Cepheler ve Kuru Hatlar
Sıcak ve soğuk hava kütleleri sabit bir sınır veya cephe oluşturup oluşturduğunda, ikisinden de başka hareket olmaz. Özellikleri sıcak cephelere benzer, ancak sabit cepheler daha az aktiftir ve sonunda kaybolur.

Kuru bir hat, sıcak ve kuru batı havasını doğudaki ılık ve nemli havadan ayıran önden bir sınırdır. Genellikle batı ABD’nin ova eyaletlerinde ilkbaharda ortaya çıkarlar ve gün boyunca doğuya hareket ederler. Sıcak havadaki atmosferik dengesizlik yeterince güçlüyse, kuru hatlar muazzam rüzgarlar, büyük dolu ve kasırgalarla şiddetli fırtınalar yaratabilir.

Share:

Author: co.admin